Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2019 r. pracownik Wydziału Nauk Społecznych (Instytut Psychologii) dr hab. Mariola Łaguna otrzymała tytuł profesora nauk społecznych.

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2019, godz. 10:37 - Maria Mazurek-Olszowa