dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL

 

smolen_pawel  Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Od 1.10.1994 r. podjął pracę w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego jako asystent. W roku 1997 przebywał na stypendium naukowym w Uniwersytecie Groningen w Holandii. W latach 1998-1999 był członkiem zespołu ekspertów powołanego przez Prezesa Rady Ministrów przygotowującego kierunki reformy prawa podatkowego. Jest autorem ekspertyz przygotowanych na zlecenie Biura Analiz i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, dotyczących proponowanych zmian w polskim prawie podatkowym. W 1999 r. obronił pracę doktorską pt. Sytuacja rodziny w polskim prawie podatkowym. W latach 2000-2004 w ramach prowadzonych badań naukowych kilkakrotnie przebywał w Międzynarodowym Instytucie Dokumentacji Podatkowej w Amsterdamie. W 2007 r. na podstawie rozprawy pt. Kształtowanie obciążenia w podatku od spadków i darowizn uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.

 

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II kieruje Katedrą Finansów i Prawa Finansowego. W 2008 r. została mu powierzona również funkcja dyrektora Instytutu Prawa. W styczniu 2007 roku Prezes Rady Ministrów powołał go na stanowisko Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie. W lutym 2009 r. dr hab. Paweł Smoleń został powołany na stanowisko profesora KUL.

 

Wchodzi również w skład rady programowej miesięcznika „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" oraz czasopisma „Prawo i Polityka". Jest członkiem rady redakcyjnej kwartalnika „Casus". Od listopada 2010 r. jest członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego działającego w ramach Ogólnopolskiej Sieci Naukowej pt. „Tworzenie i stosowanie prawa podatkowego przez jednostki samorządu terytorialnego". Publikacje oraz zajęcia dydaktyczne obejmują szeroką problematykę prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień finansowo-prawnych szczebla samorządowego. 

 

www.kul.pl/smolen

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2019, godz. 12:05 - Grzegorz Tutak