dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL

 

 

Ewa Trzaskowska profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo, doktora nauk biologicznych w zakresie ekologii.

 

Pełnione funkcje:  Koordynator Kierunku Architektura Krajobrazu (2019-2020), Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu KUL (2016-2019); Kierownik Katedry Kształtowania i Projektowania Krajobrazu w Instytucie Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL (od 2016);  Kierownik Podyplomowego Studium Dizajn Miejski (2018-2019).

 

Zainteresowania naukowe: badania z szerokiego zakresu przyrodniczych podstaw architektury krajobrazu, kształtowania krajobrazu. W swoich pracach kojarzy wyniki badań i problemy podejmowane przez geografów, geobotaników, ekologów, planistów przestrzennych, architektów krajobrazu i praktyków ochrony przyrody. W badaniach można wyróżnić trzy wiodące nurty: badania szaty roślinnej w ujęciu florystyczno-fitosocjologicznym, zagadnienia kształtowania i ochrony krajobrazu otwartego, waloryzacji krajobrazowych i przyrodniczych. Kolejny nurt badań stanowią zagadnienia dotyczące rozwoju terenów zieleni, ich roli w kształtowaniu struktury ekologicznej, systemu przyrodniczego i wypoczynkowego, ich znaczenia w kształtowaniu właściwego środowiska życia człowieka oraz siedlisk dla zwierząt, zachowania różnorodności biologicznej oraz innych aspektów wprowadzania idei rozwoju zrównoważonego w kształtowaniu miast.

 

Działalność ekspercka: udział w komisjach i zespołach zajmujących się kształtowaniem przestrzeni miejskich (np. Zielony budżet, zespół ds. ochrony wąwozów i suchych dolin).

 

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2020, godz. 12:19 - Leszek Wojtowicz