Anna Tarnowska-WaszakAnna Tarnowska_Waszak

 

Filolog angielski, specjalista ds. public relations. Od 2012 roku, od jego założenia, dyrektor Uniwersytetu Otwartego KUL, jednostki prowadzącej szeroką działalność dydaktyczną i promocyjną, skierowaną dla każdego zainteresowanego zdobywaniem wiedzy.

Od roku 1989 pracowała w Szkole Języka i Kultury Polskiej KUL, w latach 1994-2012 jako dyrektor ds. programowych. Zawodowe życie poświęciła tworzeniu i koordynowaniu różnorodnych programów edukacyjnych wcześniej skierowanych głównie do osób z zagranicy, aktualnie – w ramach UO KUL - dla osób w każdym wieku, które są zainteresowane ideą kształcenia przez całe życie.

 

Partnerzy dla których były i są przygotowywane programy to m.in.  z USA - University of New Hampshire, University of St. Thomas, University of Notre Dame, St. Ambrose University, Kosciuszko Foundation, Chicago Public Schools; z Kanady – Catholic District School Board, Memorial University of Newfoundland.

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2019, godz. 13:15 - Leszek Wojtowicz