Wieloletni dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL – ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński opublikował książkę pt. Metodyka przygotowania prac promocyjnych z teologii pastoralnej. Promocja książki odbyła się podczas dorocznego zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów, które odbyło się w Toruniu 24-25 kwietnia 2017 r.

 

 

 

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2017, godz. 16:03 - Marek Fiałkowski