Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II rozpoczął realizację projektu pod nazwą Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Propozycja przygotowana przez KUL kierowana jest do osób w wieku 18-65 lat, które chciałyby poprawić swoją sytuację na rynku pracy i obejmuje interesującą ofertę edukacyjną w ramach kształcenia ustawicznego - studia podyplomowe i kursy dokształcające z zakresu informatyki. Osoby, które chciałby wziąć udział w projekcie i rozpocząć studia podyplomowe winny posiadać dyplom ukończenie studiów I stopnia, a te które wybiorą kursy dokształcające powinny mieć ukończony 18 rok życia. W ofercie na zbliżający się rok akademicki 2013/2014 planowane są studia informatyczne podyplomowe w zakresie przetwarzanie, zarządzania i statystycznej analizy danych oraz cztery kursy - kurs w zakresie zaawansowanych metod tworzenia stron WWW, kurs w zakresie zaawansowanych technologii tworzenia aplikacji webowych, kurs w zakresie zaawansowanych metod komputerowej analizy danych oraz kurs w zakresie bezpieczeństwa systemów sieciowych. W kolejnym roku akademickim (2014/2015) KUL proponuje studia podyplomowe w zakresie technik internetowych i przetwarzania informacji multimedialnej oraz kolejne cztery kursy - kurs w zakresie zaawansowanych możliwości aplikacji użytkowych, kurs w zakresie programowania obiektowego w środowisku graficznym, kurs w zakresie projektowania, zarządzania i administrowania bazami danych, a także kurs w zakresie grafiki komputerowej i animacji.

 

W ramach projektu przewidziane jest konkretne wsparcie dla jego uczestników. Przede wszystkim studia i kursy są bezpłatne - koszt kursów i studiów podyplomowych sfinansowany jest w ramach projektu. Uczestnicy mają zapewniony dostęp do platformy e-learning oraz część pomocy naukowych, a także zajęcia z przedsiębiorczości i doradztwo zawodowe. W czasie zjazdów - zajęcia będą odbywać się w weekendy - słuchacze zapewniony maja także jeden posiłek dziennie. Dodatkowo osoby niepełnosprawne będą miały zapewniony całodzienny dostęp do pracowni komputerowej przystosowanej do ich potrzeb. Do dyspozycji osób niesłyszących będzie tłumacz języka migowego. Osoby niewidome będą mogły korzystać z programu udźwiękawiającego środowisko Windows (Windows-Eyes Professional). Dla osób niepełnosprawnych przewidziane są także zajęcia indywidualne. Wszystkie osoby w wieku 45+ mogą korzystać z dodatkowych konsultacji.

 

Rekrutacja uczestników projektu rozpocznie się na przełomie września i października 2013 roku. Kryterium rekrutacji zawiera preferencje dla osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku 45+. Zakończenie projektu przewidziane jest na czerwiec 2015 roku.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2013, godz. 15:34 - Edyta Wronka