Nowa specjalizacja na Filologii Słowiańskiej

 

Od roku akademickiego 2009/2010 na Slawistyce KUL uruchomiona zostaje nowa specjalizacja „Język komunikacji biznesowej” przeznaczona dla słuchaczy studiów I stopnia (licencjackich).

 

W programie (na II i III roku studiów) przewidziano następujące zajęcia (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia):

  • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie;

  • Podstawy prawa celnego;

  • Gospodarka Rosji i Ukrainy;

  • Geografia turystyczna Rosji i Ukrainy;

  • Realioznawstwo rosyjskie i ukraińskie;

  • Komputerowe przetwarzanie informacji;

  • Rosyjska/ukraińska terminologia ekonomiczna;

  • Korespondencja urzędowa w języku rosyjskim/ukraińskim;

  • Rosyjski/ukraiński język obsługi celnej.

 

Ponadto studentów obowiązuje praktyka śródroczna w przedsiębiorstwie lub instytucji.

 

Specjalizacja ta zwiększy szanse absolwentów Filologii Słowiańskiej na rynku pracy, przy uwzględnieniu przygranicznej specyfiki naszego regionu. Program nowej specjalizacji ułatwi naszym absolwentom zatrudnienie w przedsiębiorstwach uczestniczących we współpracy w wymianie gospodarczej z krajami wschodniosłowiańskimi, w obsłudze ruchu turystycznego z Europą Wschodnią, w służbie celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej, w instytucjach wymiany kulturalnej ze Wschodnią Słowiańszczyzną.

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2009, godz. 13:07 - Monika Grygiel