W dniu 21 kwietnia 2015 r. Zgromadzenie Założycieli Fundacji Uniwersyteckiej dokonało wyboru nowego Zarządu Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli. Wybory odbyły się po upływie kadencji dotychczasowego Zarządu Fundacji Uniwersyteckiej.

  Zgromadzenie Założycieli Fundacji Uniwersyteckiej wybrało na funkcję Prezesa Zarządu Jolantę Różę Kozłowską. Nowa Prezes Zarządu posiada duże doświadczenie zawodowe w dziedzinie zarządzania, opracowywania i rozliczania projektów, współpracy z uniwersytetami, przedsiębiorcami i samorządami, zarówno polskimi jak i zagranicznymi. Do nowego Zarządu Fundacji Uniwersyteckiej wybrano: Joannę Dyrdę – Muskus, Andrzeja Klimczaka, Bogusława Kopacza.

Zgromadzenie Założycieli Fundacji Uniwersyteckiej składa podziękowania dotychczasowej Prezes Zarządu Fundacji Uniwersyteckiej Elżbiecie Koźmali i członkom Zarządu za pełną zaangażowania pracę, starania i wysiłki w wypełnianiu wielu poważnych i odpowiedzialnych zadań statutowych Fundacji. Zgromadzenie Założycieli dziękuje za dobrą współpracę, inicjatywy i działania na rzecz rozwoju Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2015, godz. 03:30 - Mirosław Rewera