dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
Katedra Historii Ustroju i Administracji Polski
 
 

 


 

Zainteresowania naukowe:

 

- zagadnienia prozopograficzne;
- problematyka uposażenia i dochodowości beneficjów parafialnych;
- szlachta Prus Królewskich [majątki, genealogia, heraldyka];
- archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.
 

PUBLIKACJE

 Książki:

 

 1. Ministri ecclesiae. Służba kościelna i witrycy w diecezji włocławskiej w XVIII wieku, TN KUL, Lublin 2011.
 2.  Plebani archidiakonatu pomorskiego w XVIII wieku. Studium porozopograficzne, TN KUL, Lublin 2008.
 3.  Słownik biograficzny rządców parafii archidiakonatu pomorskiego w osiemnastym wieku, TN KUL, Lublin 2004.

 

 

Artykuły:

 1. Dos ecclesiae and dos parochii illustrated with an example of the canonical visitation of the parishes in the Diocese of Włocławek in the years 1710-1711, " Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 106(2016), s. 101-114.
 2. Absolwenci Alumnatu Papieskiego w Braniewie zaangażowani w duszpasterstwo parafialne na Pomorzu, [w:] Cor dioecesis: 450 lat Warmińskiego Seminarium Duchownego "Hosianum", red. A. Kopiczko, P. Rabczynski, s. 195-212.
 3. Podróż wizytacyjna archidiakona Andrzeja Albinowskiego w archidiakonacie pomorskim w 1686 i 1687 r., "Studia Geohistorica" 3(2015), s. 112-128.
 4. Instrukcja kancelaryjna KUL a instrukcje Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Porównanie normatywów kancelaryjnych, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 103(2015) s. 145-153.
 5. Ruch Światło-Życie w świetle ankiet z 1997 roku, "Teka Komisji Historycznej" 11(2014), s. 150-171.
 6. Rodzaje archiwów w Ustawie o narodowym zasobie archiwalnym, [w:] Archiwa kościelne w służbie społeczeństwu, red. ks. M. Różański, Łódź 2014, s. 11-20.
 7. Recepcja uchwał Soboru Trydenckiego w Polsce, [w:] Parczew w dziejach na królewskim szlaku, red. M. Szumiło, Parczew 2014, s. 337-352.
 8. Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 99(2013), s.1-12 [współautor z R.Derewendą].
 9. Duchowieństwo parafialne i służba kościelna w Żukowie w XVIII w., [w:] Norbertańska siła Kaszub, red. A. Groth, E. Pryczkowski, Banino 2011, s.63-76.
 10. Carbona ecclesiae – przyczynek do badań nad dochodowością kościołów parafialnych w archidiakonacie pomorskim na przykładzie wizytacji biskupa Rybińskiego z 1780/1781 roku; „Studia Pelplińskie” 42(2010) – wydanie specjalne, Wydawnictwo Bernardinum, s.249-259.
 11. Przysięga witryków z początku XIX wieku – przyczynek do badań nad udziałem świeckich w zarządzie dobrami kościelnymi, [w:] Narrata fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwstyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk,  TN KUL, Lublin 2010, s.231-238.
 12. Specjalizacja archiwalna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w latach 1973-2000, „Res Historica” 28(2009), Wydawnictwo UMCS, s.175-182.
 13. Zmiany w programie nauczania archiwistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w kontekście wprowadzenia systemu bolońskiego, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 1: Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach, red W. Chorożyczewski, A. Rosa, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009, s.289-300.
 14. Terminy udzielania święceń kapłańskich w XVIII wieku na przykładzie księgi święceń biskupa Franciszka Kanigowskiego, [w:] Archiva temporum testes. Źródło historyczne jako podstawa pracy badacza dziejów. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Olczakowi, red. G. Bujak, T. Nowicki, P. Siwicki, TN KUL, Lublin 2008, s.384-393.
 15. Źródła do badań biograficznych nad osiemnastowiecznym katolickim duchowieństwem parafialnym, „Studia Archiwalne” 1(2004), s.101-107.
 16. Duchowni luterańscy w Gdańsku w 1779 roku, [w:] Kościół. Społeczeństwo. Kultura. Prace ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Müllerowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej, red. zbior., Lublin, 2004, s.179-185.
 17. Uposażenie kleru parafialnego w archidiakonacie pomorskim w XVIII wieku, "Roczniki Humanistyczne" 51(2003), z.2, s.45-99.
 18. Wizytacja fary bydgoskiej z 1745 roku jako przykład źródła do badań nad wyposażeniem kościoła, „Kronika Bydgoska” 24(2002), s.74-83.
 19. Biskupi udzielający święceń księżom pracującym w parafiach archidiakonatu pomorskiego w latach 1700-1781, [w:] Religie, edukacja, kultura. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Litakowi, red. M.Surdacki, Lublin 2002, s.109-113.
 20. V Komenda WiN w relacji dwóch szeregowych żołnierzy Zygmunta Brudnego i Zbigniewa Pieczonki, zebr. i oprac. Tomasz Nowicki, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 15(2001), s.121-124.
 21. Prałaci i kanonicy wśród plebanów archidiakonatu pomorskiego w XVIII wieku, „Roczniki Humanistyczne” 48(2000), z.2: Cursus mille annorum. Prace ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Wiśniowskiemu, s.315-321.
 22. Die territoriale Herkunft der katholischen Geistlichkeit im Archidiakonat Pommerellen im 18. Jahrhundert. Eine statistische Analyse, "Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung" 49(2000), Hf.1, S.19-37.
 23. Uwagi o organizacji kościoła luterańskiego w Prusach Wschodnich w latach osiemdziesiątych XVIII wieku, "Roczniki Humanistyczne" 48(2000), s.91-111.
 24. Liczba i sieć świątyń w archidiakonacie pomorskim w latach 1583-1781, "Studia Pelplińskie" 27(1999), s.171-196.
 25. Kościół, duchowieństwo i parafianie fordońscy według wizytacji z 25 października 1781 roku, "Kronika Bydgoska" 19(1998), s.286-298.
 26. Bydgoski Klub Wioślarek. Analiza startów i osiągnięć sportowych (współautor z Joanną Nowicką), "Kronika Bydgoska" 19(1998), s.248-260.
 27. Obszar uprawny szlachty powiatu bydgoskiego na podstawie regestru poborowego z 1583 roku, "Roczniki Humanistyczne" 46(1998), z.2, s.149-161.
 28. Przyczynek do badań nad szlachtą powiatu bydgoskiego (na podstawie regestru poborowego z 1583 roku), "Kronika Bydgoska" 18(1996), s.174-179.
 29. Pochodzenie i majątki szlachty Prus Królewskich w drugiej połowie XVI wieku, "Roczniki Humanistyczne" 46(1996), z.2, s.67-83
 30. Zarys dziejów parafii Siernieczek (1923-1995), "Kronika Bydgoska" 17(1995), s.139-152.

 

 

Hasła w Encyklopedii katolickiej:

 

Tom X:

 • Latyfundium
 • Leopold I
 • Leopold II

TomXI:

 • Ludwik IV Dziecię
 • Łącki Franciszek
 • Łosowicz Jan
 • Maciej z Gołańczy
 • Marceli, bp kruszwicki
 • Marcin z Radomia

Tom XII:

 • Mateusz, bp krakowski
 • Mateusz z Paryża
 • Matylda
 • Matyldy kodeks
 • Miaskowski Baltazar
 • Michał z Szydłowa
 • Mikołaj Bylina
 • Mikołaj, kapelan Henryka Brodatego
 • Mikołaj, wojewoda krakowski
 • Mikołaj z Kalisza
 • Mikołaj Hinczowicz
 • Mikołaj z Koprzywnicy młodszy
 • Mikołaj z Koprzywnicy starszy

Tom XIII:

 • Mokrski Florian
 • Mrokowski Jan
 • Muskata Jan
 • Myszka Andrzej
 • Naropiński Feliks
 • Naropiński Jan
 • Nasław
 • Niemierza z Krzelowa

Tom XIV:

 • Oficjalat
 • Oficjał
 • Organista, funkcja
 • Ossoliński Hieronim, zm 1576
 • Ossoliński Hieronim, zm. 1626
 • Otton IV
 • Palatyn, komes nadworny

Tom XV:

 • Piotr ze Skórzewa
 • Piotr Wszeborowic
 • Pniowski Jan
 • Pomorski Feliks
 • Porębski Piotr

 Tom XVI:

 • Promotoria
 • Przemysł I
 • Przemysł,ks. toszecki
 • Przemysł, ks. opawski, kan. wrocławski
 • Psarski Wojciech
 • Radulf
 • Radwan, bp
 • Regalia
 • Regent
 • Regesta

Tom XVII:

 • Ruczel Mikołaj
 • Ryksa, królowa szwedzka
 • Ryksa, królowa Kastylii
 • Ryksa, księżna wielkopolska
 • Rzeszowski Jan Feliks
 • Rzeszowski Jan
 • Salomea z Bergu
 • Salomon Jan
 • Salomon Stanisław
 • Sasin Sasinowic

Tom XVIII:

 • Sieciech, palatyn
 • Sieciech z Chmielnika
 • Sienieński Mikołaj
 • Sopot
 • Starzyno
 • Stołowe
 • Strzelno
 • Suchy Dąb

Tom XIX:

 • Szemud
 • Tarło Andrzej
 • Teodoryk z Klatowej
 • Tomasz OP
 • Tomasz z Sienna
 • Toruńska sprawa
 • Trąbki Wielkie
 • Tymoteusz bp

 Tom XX:

 • Wacław Sporer, bp
 • Warcisław I
 • Wawrzyniec, bp
 • Wawrzyniec Polak
 • Wawrzyniec z Raciborza
 • Wejherowo
 • Wenanty, bp
 • Wielkopolska
 • Wilhelm z Hirsau
 • Wisław z Kościelca, bp
 • Witryk
 • Władysław Herman
 • Władysław Odonic
 • Władysław Opolczyk
 • Władysławowo
 • Wojciech z Bydgoszczy, bp
 • Wojciech Pałuka, bp
 • Wojciech z Sochaczewa, bp
 • Wolicki Cyprian Kazimierz, bp
 • Wołucki Paweł, bp
 • Wójtostwo
 • Zakrystianin
 • Zbigniew
 • Zbigniew z Łapanowa, bp
 • Zbylut z Wąsoszy (Gołańczy), bp
 • Ziemomysł
 • Ziemowit
 • Ziemowit, ks. bytomski
 • Ziemowit VI
 • Zofia Holszańska
 • Zofia Jagiellonka
 • Żarnowiec
 • Żupan
 • Żurawski Krzysztof

 


 

Udział w organizacjach i instytucjach naukowych:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (od 1990 roku),
 • Członek-współpracownik Towarzystwa Naukowego KUL (od 2007 roku), członek-korespondent (od 2013)
 • Członek Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (od 2007 roku)
 • Członek Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych (od 2014 roku)
Autor: Nowicki Tomasz
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2018, godz. 00:23 - Tomasz Nowicki