Nowy, unikatowy kierunek studiów „Turystyka kulturowa” stanowi połączenie wiedzy z zakresy współczesnej kultury europejskiej ze szczegółową wiedzą o współczesnej infrastrukturze turystycznej, fundamentalnymi umiejętnościami warsztatowymi krajoznawcy i kulturoznawcy oraz praktyczną znajomością języków europejskich. W efekcie studia wyposażą absolwenta w wiedzę i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym.

Powyższe elementy kształcenia, uzupełnione o przedmioty praktyczne umożliwiają absolwentowi zdobycie kompleksowej wiedzy kulturoznawczej i krajoznawczej, nabycie umiejętności analizowania i interpretowania procesów i zjawisk kulturowych. Wysoki poziom wykształcenia ogólnohumanistycznego w połączeniu z wiedzą, niezbędną do aktywnego uczestnictwa na rynku usług turystycznych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie rozwijającej się dziedziny gospodarki związanej z szeroko rozumianą turystyką kulturową – „przemysłem XXI wieku”.

 

Carcassonne

 

Nowy kierunek zapewnia także studentom możliwość połączenia teoretycznej wiedzy zdobywanej głównie w budynku Uniwersytetu z kształceniem praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania, promocji i sprzedaży produktu turystycznego. Sprzyjać temu będzie jedna ze specjalizacji Zarządzanie i promocja w ruchu turystycznym. Druga specjalizacja – Geoinformacyjna – oparta będzie na Systemach Informacji Geograficznej (GIS, Geographic Information Systems). W jej ramach studenci będą zdobywać umiejętności gromadzenia, przetwarzania, analizy oraz wizualizacji danych przestrzennych.

Celem kierunku Turystyka kulturowa jest przygotowanie absolwenta studiów II stopnia do pracy w charakterze organizatora, przewodnika i promotora turystycznego. Absolwent tego kierunku studiów znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach, agencjach krajowych i zagranicznych, działających na polskim rynku usług turystycznych, specjalizujących się w organizowaniu działalności turystyczno-krajoznawczej na terenie Polski, jak i za granicą. Uzyska także umiejętności i wiedzę niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w biurach podróży, ośrodkach turystyczno-rekreacyjnych, centrach doradztwa, organizacjach społecznych oraz organach samorządowych.

Autor: Arkadiusz Stasiak
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015, godz. 12:08 - Arkadiusz Stasiak