Komisja Europejska ogłosiła konkurs na projekty dotyczące organizacji szkoleń językowych dla młodych Białorusinów/ek w przynajmniej 3 państwach członkowskich UE ze wsparciem finansowym z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

 

Cel ogólny konkursu:

 

Wzmocnienie bezpośrednich kontaktów interpersonalnych między UE a Białorusią a poprzez to przyczynienie się to otwartości i demokratyzacji społeczeństwa białoruskiego. 

 

Szczegółowe cele konkursu:

 

  • poprawa międzykulturowych kompetencji młodych Białorusinów/ek poprzez naukę języków UE, w szczególności angielskiego, niemieckiego i francuskiego, w państwach członkowskich UE;
  • podniesienie świadomości nt. UE, społeczeństw UE oraz wartości wśród przedstawicieli społeczeństwa białoruskiego;
  • nawiązanie zawodowych i osobistych kontaktów między młodymi Białorusinami/kami i ich  odpowiednikami w UE.

 

Kluczowymi grupami docelowymi wsparcia są młodzi ludzie w wieku 18-31 lat, należący do następujących kategorii:

 

  • osoby zaangażowane społecznie, w tym aktywiści na rzecz społeczeństwa obywatelskiego;
  • utalentowani młodzi profesjonaliści/specjaliści, w tym między innymi z następujących sektorów:  
  • media, badania, edukacja, kultura i sztuka, itp.;
  • młodzi urzędnicy państwowi;
  • absolwenci instytucji szkolnictwa wyższego, w szczególności osoby planujące ubieganie się o studia w ramach programów finansowanych przez UE.

 

Alokacja przeznaczona na konkurs: 2 miliony EUR

 

Informacja i kontakt: delegation-belarus-calls@eeas.europa.eu

 

Więcej szczegółów znajduje się poniżej, zaś z cała dokumentacja dotyczącą konkursu dostępna jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej:

 

ogłoszenie o konkursie

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2012, godz. 09:41 - Beata Kaczan