Od roku akademickiego 2014/2015 program Specjalizacji Krytyka Artystyczna i Literacka wzbogacił się o nowe unikatowe w skali ogólnopolskiej zajęcia:

 

 

Nowa kultura: Miasto / Nowa kultura: Region / Lektury: Sąsiedzi

 

Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie warsztatów oraz laboratoriów, wiedza teoretyczna przekazywana jest na wykładach.

 

 

Plan zajęć ustalamy w październiku razem z naszymi Studentami, dostosowując się do ich planu zajęć (są to Studenci z różnych kierunków i Wydziałów KUL). Zajęcia w wymiarze 15 godzin odbywają się co dwa tygodnie.

 


 

 

PROGRAM ZAJĘĆ

rok I (2014/2015)

 

wykłady:

 

* Wybrane zagadnienia z krytyki literackiej i artystycznej (20 godzin, I semestr)

* Nowa kultura: Sylwetki (15 godzin, I semestr)

 

* Estetyka (20 godzin, II semestr)

 

warsztaty:

 

* Antyczna krytyka artystyczna (15 godzin, I semestr)

* Krytyka teatralna (15 godzin, I semestr)

* Krytyka filmowa (20 godzin, I semestr)

* Lektury: Debiutanci (20 godzin, I semestr)

 

* Krytyka w sztukach plastycznych i wizualnych (30 godzin, II semestr)

* Lektury: Zapomniani (20 godzin, II semestr)

* Nowa kultura: Miasto (15 godzin, II semestr)

* Nowa kultura: Region (15 godzin, II semestr)

 

laboratoria:

 

* Krytyka muzyczna (15 godzin, I semestr)

 

* Retoryka polemiki (20 godzin, II semestr)

 

praktyki:

 

* Warsztat 1 (30 godzin, II semestr)

 

rok II (2015/2016)

 

wykłady:

 

*Krytyka i polityka (20 godzin, I semestr)

 

warsztaty:

 

* Lektury: Mistrzowie (30 godzin, I semestr)

* Lektury: Sąsiedzi (20 godzin, I semestr)

 

laboratoria:

 

* Nowa kultura: @-pismo (20 godzin, I semestr)

 

praktyki:

 

* Warsztat 2 (30 godzin, I semestr, 30 godzin, II semestr)

 

Nowy program Specjalizacji zapewnia różnorodność oraz dynamikę zajęć. Ich tematyka związana jest ze współczesnym życiem artystycznym i literackim oraz ze zjawiskami dotyczącymi przestrzeni Sieci. Program jest unikatowy w skali ogólnopolskiej, wiele zajęć ma charakter prekursorski, są one dostępnych dla Państwa tylko na naszej Specjalizacji.

 

wróć do poprzedniej strony

 

 

Autor: Małgorzata Peroń
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2014, godz. 17:49 - Małgorzata Peroń