17 marca 2020 r. JM Rektor KUL podpisał zarządzenie

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania KUL

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Tekst Zarządzenia

 

Informacje dotyczące trybu pracy władz i administracji wydziałowej

na czas ograniczenia funkcjonowania KUL:

 

We wszystkie dni robocze w godzinach 7:30-15:30

wszyscy Sekretarze będą obsługiwać skrzynki mailowe (adresy poniżej)

 

 

Biuro dziekana i Sekretariat Wydziału

Katarzyna Socha ksocha@kul.pl

Natalia Turkiewicz naturki@kul.pl

Joanna Wiatr wnh@kul.pl; wiatr@kul.pl

 

 

Dziekan Wydziału

dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL

jest stale dostępna pod adresem mailowym: dziekanwnh@kul.pl

 

 

Prodziekani WNH

dostępni są pod adresami mailowymi:

 

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL; prodziekanwnh@kul.pl

 

Prodziekan ds. Kształcenia

dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL; vicedeanfh@kul.pl

 

 

Sprawy doktoranckie:

 

Kierownik Studiów Doktoranckich WNH

dr hab. Monika Sidor, prof. KUL

jest dostępna pod adresem mailowym: ksdwnh@kul.pl

 

obsługa studiów doktoranckich:

Gabriela Chachaj gozdz@kul.pl

 

 

Sekretarze ds. procesu kształcenia:

Iwona Saracyn filang [at] kul.pl

Joanna Matwiejczyk ihdydaktyka [at] kul.pl

Marta Łukasik sztukadyd [at] kul.pl

Magdalena Grela-Tokarczyk filpol [at] kul.pl

Agata Fidor-Wawrzyszak filrom [at] kul.pl

 

 

Sekretarze ds. procesu naukowego:

Urszula Jankiewicz-Dzierżak inos [at] kul.pl

Ewa Krawczak ihnauka [at] kul.pl

Piotr Tokarski lit [at] kul.pl

Natalia Turkiewicz jez [at] kul.pl

 

 

Sekretarze ds. obsługi studenta:

Marta Grębowska alkestis@kul.pl

Dominika Majchrzak domina@kul.pl

Irena Mateńko itbmat@kul.pl

Renata Niewczas-Łopatek niewczas@kul.pl

Anna Radawska radawa@kul.pl

 

 

Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2020, godz. 12:32 - Joanna Wiatr