Nowy wymiar wspólpracy pomiędzy KUL a PFRON

pfron_i_kul29 maja 2017 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II reprezentowanym przez Rektora KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego a prezesem PFRON Robertem Kwiatkowskim, w obecności sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztofa Michałkiewicza.

Porozumienie ma na celu podjęcie działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, organizowanie wspólnych konferencji poruszających problematykę osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności a także udoskonalenie i rozwój projektu "Równy Start", zwiększającego dostępność uniwersytetu dla osób
z niepełnosprawnością.

 

Galeria dostępna TUTAJ


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona