10 czerwca 2010 roku miało miejsce WALNE ZEBRANIE Koła Naukowego Studentów Ochrony Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Na zebraniu udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrano nowy.

 

Skład nowego zarządu:

 

1. Prezes - Weronika Goraj

2. Wiceprezes - Karolina Będer

3. Sekretarz - Piotr Olędzki

4. Skarbnik - Magdalena Malec

5. Kierownik ds. turystyki - Feliks Zachwieja 

 

Członkom ustępującego zarządu dziękujemy serdecznie za dwu letnią pracę na rzecz koła. Szczególne podziękowania dla naszej kochanej prezesowej Renaty za trud i cierpliwośc włożone w kierowanie kołem:)

Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2010, godz. 22:58 - Weronika Goraj