AKF to archiwum wydarzeń, mających miejsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Utrwalone są w niej zarówno konferencje i sympozja naukowe, jak różne inicjatywy studenckie, a przede wszystkim ważne momenty z życia Uniwersytetu. Jest to również forma pamięci o naszych Profesorach, Przyjaciołach, honorowych Gościach.

DZIAŁY:
  • Kronika -  cykliczna odcinkowa dokumentacja życia "codziennego" Uniwersytetu, w tym dziale znajdują się również relacje z wydarzeń uniwersyteckich
  • Wspomnienia - chwila i pamięć zatrzymana w kadrze o tych którzy byli wśród nas
  • Dokument - według Wikipedii to: "rzeczowe świadectwo jakiegoś fenomenu sporządzone we właściwej dla danego czasu i miejsca formie"

 

UWAGA:
 
Do odtwarzania Kroniki potrzebny jest darmowy program Flash Player. Jeśli AKF nie działa należy go zainstalować [samodzielnie lub skontaktować się z administratorem]
Można go pobrać ze strony producenta klikając TUTAJ
AKF uruchamiamy klikając na strzałkę znajdującą się na Kronice.