Rocznik Praca Socjalna to czasopismo (rocznik) wydawane jako jeden z zeszytów tematycznych Roczników Teologicznych. Rocznik Praca Socjalna będzie wydawany co roku w styczniu (od 2014). Roczniki Teologiczne znajdują się na liście B Ministerstwa czasopism punktowanych, w związku z tym Rocznik Praca Socjalna posiada spójną z nimi punktację (obecnie 6 pkt, ale dokładna liczba punktów będzie znana w opublikowanej liście Ministerstwa w 2015r.). Zamiarem przyszłości jest staranie się o wciągnięcie Roczników na listę filadelfijską.

 

Rocznik jest miejscem wielowątkowej refleksji naukowej związanej z problematyką pomocy społecznej, a w szczególności pracy socjalnej.

 

W czasopiśmie publikowane są recenzowane artykuły dotyczące zarówno teoretycznych, historycznych jak i praktycznych aspektów pomocy społecznej i pracy socjalnej. Wypowiedzi autorów prezentują interpretację tematu z perspektywy różnych dziedzin naukowych, m.in.: filozofii, teologii, psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, polityki społecznej, nauk o rodzinie. Zamieszczane są również recenzje specjalistycznych publikacji, sprawozdania i komunikaty dotyczące wydarzeń naukowych związanych z tematyką czasopisma.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2016, godz. 14:55 - Leszek Wojtowicz