22 lutego 2017 r., podczas uroczystych promocji doktorskich i wręczenia nominacji profesorskich, o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej, otrzymał awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL.

 

Fotorelacja

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, godz. 11:55 - Marek Fiałkowski