Dane osobowe

O. dr Krzysztof Bieliński CSsR, jest kapłanem w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści). Urodzony w 1967 roku w Elblągu. W latach 1986-1993 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie, afiliowanym do Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 28 maja 1993 uzyskał tytuł magistra teologii na podstawie pracy magisterskiej z teologii biblijnej: „Śmierć druga w Apokalipsie św. Jana”, pisanej pod kierunkiem ks. dr hab. Michała Bednarza. W latach 1994-1999 odbył studia doktoranckie (immatrykulowany na LMU) z Egzegezy Nowego Testamentu na Uniwersytecie Ludwiga-Maximilliana w Monachium (Niemcy). 19.11.2001 obrona pracy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem ks. profesora Joachima Gnilki pt.: „Prophet im Wiederspruch. Eine narrativ-sozialgeschichtliche Untersuchung zu Lk 23,6-12”.
W semestrze zimowym roku akademickiego 2001/2002 rozpoczął pracę dydaktyczno-wychowawczą w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Krakowie. Powierzono mu obowiązki wychowawcy studentów filozofii, a także wykłady z Nowego Testamentu na teologii w WSD Redemptorystów w Tuchowie. W latach 2002-2007 pełnił funkcję odpowiedzialnego za formację alumnów w WSD Redemptorystów w Tuchowie (studium teologii), w tym czasie prowadził także wykłady z Nowego Testamentu i seminarium naukowe z tego przedmiotu. Jest absolwentem dwuletniej Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych (2005-2006), pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa, prowadzonej przez Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Zaangażowany w prowadzenie rekolekcji Lectio Divina, audycje biblijne w Radiu Maryja i Telewizji Trwam (Szukając Słowa Bożego, W Namiocie Słowa). Jest członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
Od roku akademickiego 2007/2008 powołany na urząd Rektora Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i wykładowcy tej uczelni. Posługę pełnił przez pięć lat, do września 2012 roku. Od 01.10.2012 zatrudniony na stanowisku asystenta katedry ksiąg narracyjnych NT w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz wykładowcy w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie.

 

Obszar zainteresowań naukowych

Podwójne dzieło św. Łukasza, ewangelie synoptyczne

 

Autor: Stefan Szymik
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2013, godz. 17:00 - Stefan Szymik