O. dr Marian Brudzisz CssR od wielu lat współpracuje z KUL i Ośrodkiem Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym. Jest autorem monografii wydanych we współpracy z Ośrodkiem, w ramach serii „Biblioteka Polonii”:

Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji – Archives de la Mission Catholique Polonaise de France, Kraków-Lublin 2015 oraz Udział redemptorystów polskich w odrodzeniu Kościoła rzymskokatolickiego na Białorusi, Lublin-Kraków 2019. Publikował w "Studiach Polonijnych", jest także autorem haseł Encyklopedii Katolickiej w tomach XII-XX.

Jako historyk Kościoła w swojej działalności naukowej skupia się przede wszystkim na prowadzeniu kwerend i inwentaryzacji w bibliotekach i archiwach zakonnych polskich i zagranicznych, m.in. Biblioteki Teologii Moralnej w Rzymie i licznych archiwów redemptorystów. Do jego największych zasług należy uporządkowanie i inwentaryzacja Biblioteki Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu, najstarszej w Europie biblioteki tej instytucji.

W uznaniu zasług i wybitne osiągnięcia w badaniach naukowych nad Polonią
i polonijnym duszpasterstwem został uhonorowany Nagrodą im. Ireny
i Franciszka Skowyrów w 2016 roku.

 

Nagroda Naukowa im. I.& F. Skowyrów w TV KUL

Artykuł: G. Misiura, Nagroda Naukowa im. Ireny i Franciszka Skowyrów dla o. dr. Mariana Brudzisza CSsR, Rocznik Kolbuszowski 16, (2016)

 

Galeria zdjęć z uroczystości

Autor: Maria Furtak
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2019, godz. 10:41 - Maria Furtak