O. Stanisław Piotr Kyć, ur. w 02.04.1931 r. w Porąbce koła Krakowa, franciszkanin OFMConv, biolog, duszpasterz akademicki, inicjator działań ekologicznych. Zmarł w Krakowie 4 października 2017 r. w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu w wieku 86 lat, w 68. roku życia zakonnego, 62. roku życia kapłańskiego po długiej i ciężkiej chorobie.

 

Liceum Ogólnokształcące o profilu matematyczno-fizycznym ukończył w Katowicach. Do zakonu franciszkanów wstąpił w roku 1948 (imię zakonne Piotr), studia filozoficzne i teologiczne odbył w latach 1948-56 w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie; pierwsze śluby zakonne złożył 05.09.1949r., śluby wieczyste złożył 11.10.1953 r., święcenia kapłańskie przyjął 25.06.1955 r. Po ukończeniu studiów teologicznych pracował jako nauczyciel biologii i chemii w Niższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Legnicy (1961-1972), pełniąc tam także funkcję dyrektora (1964-70). W Legnicy pracował jednocześnie jako duszpasterz akademicki.

 

W roku 1956 rozpoczął studia na specjalizacji filozofia przyrody na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL oraz studia biologiczne na UMCS, które ukończył w 1961. W 1968 obronił doktorat z biologii na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie rozprawy „Próba wyjaśnienia mechanizmu działania humianu sodowego na przyrost ilości komórek i suchej masy Scenedesmus quadricauda (Turp.) Bréb.” (promotor prof. S. Gumiński). W latach 1969-1971 prowadził zajęcia z różnych dyscyplin biologicznych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej. Na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL początkowo prowadził zajęcia (1971), od roku 1972 został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Biologii Ogólnej, pełniąc przez wiele lat obowiązki kierownika Katedry. Na emeryturę przeszedł w roku 1996, ale prowadził jeszcze w roku akademickim 1996/97zajęcia zlecone na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Pełnił funkcję Kuratora Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody (1984/5); jest członkiem Wydziału Filozoficznego TN KUL. Po przejściu na emeryturę pełnił różne funkcje w zakonie, m.in. był rektorem WSD Franciszkanów w Krakowie oraz kierował Sekretariatem Misyjnym Franciszkanów.

 

Badania naukowe S. Kycia mieszczą się głównie w obszarze fizjologii roślin (różne aspekty fotosyntezy), biologii komórki oraz teoretycznych zagadnień genetyki. W latach 80-tych zainteresował się problematyką ekologiczną, inicjując w duchu humanizmu ekologicznego interdyscyplinarne badania integrujące przyrodnicze, humanistyczne i teologiczne aspekty ochrony środowiska. Publikował głównie w czasopismach specjalistycznych z zakresu fizjologii roślin oraz w „Rocznikach Filozoficznych” (z. 3, „Filozofia przyrody”).

 

Stanisław Piotr Kyć dał się poznać jako charyzmatyczny duszpasterz „kajakowy” , który nieprzerwanie od 1962 roku aż do 2005 roku organizował spływy kajakowe dla młodzieży. Uczestniczyło w nich wielu studentów KUL oraz Akademii Medycznej, Akademii Rolniczej i Politechniki Lubelskiej. Ta szczególna wrażliwość duszpasterska na młodych ludzi przejawiała się także w wyjątkowo odpowiedzialnym zaangażowaniu się w wypełnianie funkcji „opiekuna roku” wielu roczników studentów filozofii przyrody.

 

Bibliografia:

  • Kyć S., Próba wyjaśnienia mechanizmu działania humianu sodowego na przyrost ilości komórek i suchej masy Scenedesmus quadricauda (Turp.) Bréb., Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 1970, vol XXXIX, nr. 4, s. 681-700.
  • Kajaki, nad całym światem – kajaki…. Spływy kajakowe z O. Piotrem Kyciem OFMConv. W latach 1968-2005, red. J. Wartalska, Kraków 2015
  • Humanizm ekologiczny. Kryzys idei postępu. Wymiar ekologiczny, vol. 2, red. S. Kyć, Wydawnictwo Uczelnianie Politechniki Lubelskiej, Lublin 1993.
  • Humanizm ekologiczny. Jakość życia. Wymiar ekologiczny, vol. 3, red. Z. M. Kozak, S. Kyć, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lubli 1994.
  • Kyć S. , Zagadnienie kodu genetycznego w aspekcie biologii molekularnej, w: Zarys filozofii przyrody ożywionej, red. S. Mazierski, RW KUL, Lublin 1980, s. 59-85.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2019, godz. 12:08 - Andrzej Zykubek