Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

    

     Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych (ICBN) jest jednostką naukowo-badawczą należącą do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. ICBN zostało utworzone w 2010 r. i aktualnie funkcjonuje w ramach Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu. Dyrektorem jednostki jest dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL.

     Celem działania ICBN jest wspieranie rozwoju nauk eksperymentalnych na KUL oraz organizacja współpracy zespołów naukowo-badawczych, działających w różnych obszarach nauki, prowadząc interdyscyplinarne badania naukowe. ICBN służy zarówno wspólnocie akademickiej, jak i społeczeństwu w całym regionie.

     W skład ICBN wchodzi siedem jednostek wyposażonych w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą:

  • Laboratorium nowoczesnej syntezy i technologii chemicznej substancji aktywnych farmaceutycznie, którego kierownikiem jest dr hab. Oleg Demczuk, Prof. KUL;
  • Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN, którego kierownikiem jest dr Waldemar Kazimierczak;
  • Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej, którego kierownikiem jest dr hab. Tomasz Skrzypek;
  • Laboratorium Optyki Rentgenowskiej, którego kierownikiem jest dr Robert Mroczka
  • Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii, której kierownikiem jest dr hab. Magdalena Staniszewska, Prof. KUL;
  • Pracownia Stresu Oksydacyjnego, której kierownikiem jest dr hab. Agnieszka Ścibior, Prof. KUL;
  • Pracownia Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych, której kierownikiem jest dr Agnieszka Szmagara.

     Laboratoria oraz pracownie prowadzą badania w dziedzinach chemii, biologii, ochrony zdrowia, optyki rentgenowskiej, medycyny, farmacji, kosmetologii, biotechnologii, leśnictwa, rolnictwa oraz żywienia człowieka.

     Zespół ICBN wspiera i promuje współpracę KUL ze środowiskiem naukowym i gospodarczym regionu i kraju oraz ściśle współpracuje z pozostałymi wydziałami i jednostkami badawczymi KUL.

 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona