Uchwałą Senatu KUL z 21 stycznia 2005 roku, przekształcono, utworzoną w 1999 roku, Sekcję Administracji w Instytut Administracji. W jego skład wchodzi obecnie sześć katedr: Katedra Historii Administracji, Katedra Nauki Administracji, Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego, Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem, Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych oraz Katedra Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego.

 

Instytut Administracji współpracuje z ośrodkami naukowymi za granicą. W ramach tej współpracy możliwa jest wymiana studentów i pracowników naukowych z Uniwersytetami w Joensuu i w Ljubljanie, z Włoskim Centrum Międzyuniwersyteckim w Budapeszcie (Centro Interuniversitario Italiano/Olasz Egyetemkozi Kozpont), Wyższą Szkołą Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych w Mediolanie (Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali), Włoską Izbą Handlową na Węgrzech (Camera di Commercio Italiana per l'Ungheria/Magyarorszagi Olasz Kereskedelmi Kamara).

 

Instytut był i jest organizatorem lub współorganizatorem licznych konferencji i sesji naukowych, w tym także międzynarodowych. Pracownicy Instytutu uczestniczą w zagranicznych stażach naukowych i stypendiach, a także zagranicznych konferencjach naukowych z referatami.

 

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2016, godz. 17:03 - Patryk Ochwat