Wydział Nauk Inżynieryjno – Technicznych KUL w Stalowej Woli kształci studentów na pierwszym stopniu studiów stacjonarnych na kierunku inżynieria materiałowa od 01-10- 2014r. Natomiast 1 października 2019r. powstał Instytut Inżynierii Materiałowej, który znajduje się w Stalowej Woli na ul. Kwiatkowskiego 3a. Instytut posiada niezbędne zaplecze kadrowe, aparaturowe i badawcze dla kształcenia wykwalifikowanej kadry inżynierskiej. Polska Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną ocenę dla kierunku inżynieria materiałowa w dniu 6 września 2018r.

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2020, godz. 13:52 - Adam Garbacz