Działalność naukowa Instytutu Filologii Romańskiej KUL skupia się wokół trzech kierunków: literaturoznawstwa, językoznawstwa i glottodydaktyki.

W skład Instytutu wchodzą trzy katedry:
Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków
Katedra Językoznawstwa Romańskiego

Katedra Kultur i Literatur Romańskich


Prowadzimy studia stacjonarne I stopnia (licencjackie - hispanistyka, filologia romańska), II stopnia (magisterskie - filologia romańska) oraz III stopnia (doktoranckie - literaturoznawstwo i językoznawstwo).
 
IFR aktywnie uczestniczy w europejskim programie Erasmus+ który pozwala na zintensyfikowanie wymiany naukowej zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i studentów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi w Belgii (uniwersytet w Louvain-la-Neuve), Francji (uniwersytety: Paris V, Paris VIII, Paris X, Paris XIII, Catholique de l'Ouest, Haute Alsace, Lille, Orléans oraz Institut Catholique d'Etudes Supérieures, Institut Catholique de Toulouse, Groupe Ircom Association Ste Anne, IUT Bourges), Hiszpanii (uniwersytety: Cádiz, Castilla-La Mancha, Granada, Rioja, Murcia, Navarra), Włoszech (uniwersytet w Bergamo). W chwili obecnej liczba miejsc stypendialnych dla studentów IFR pozwala każdemu z nich na wyjazd na studia zagraniczne na co najmniej jeden semestr w ramach programu studiów.

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2018, godz. 13:08 - Edyta Kociubińska