Prowadzimy studia stacjonarne I stopnia: filologia romańska, hispanistyka oraz  II stopnia: filologia romańska.

 

 

Aktywnie uczestniczymy w europejskim programie Erasmus+ który pozwala na zintensyfikowanie wymiany naukowej zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i studentów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi w Belgii (uniwersytet w Louvain-la-Neuve), Francji (uniwersytety: Paris V, Paris VIII, Paris X, Paris XIII, Catholique de l'Ouest, Haute Alsace, Lille, Orléans oraz Institut Catholique d'Etudes Supérieures, Institut Catholique de Toulouse, Groupe Ircom Association Ste Anne, IUT Bourges), Hiszpanii (uniwersytety: Cádiz, Castilla-La Mancha, Granada, Rioja, Murcia, Navarra), Włoszech (uniwersytet w Bergamo). W chwili obecnej liczba miejsc stypendialnych dla studentów pozwala każdemu z nich na wyjazd na studia zagraniczne na co najmniej jeden semestr w ramach programu studiów.

 
Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2020, godz. 10:47 - Edyta Kociubińska