Badania Katedry dotyczą zagadnień gospodarki globalnej, makroekonomii, handlu międzynarodowego i rynków finansowych. Najważniejsze teoretyczne badania włączają paradygmaty ekonomii globalnej, teorie międzynarodowej ekonomii politycznej i teorie makroekonomiczne. Katedra związana jest współpracą międzynarodową z University of Notre Dame (Nanovic Institute for European Affairs), USA, Center of Studies on New Developmentalism, Brazylia i Knowledge Globalization Institute, USA.

Pracownicy:

Kierownik: dr hab. Dariusz Eligiusz Staszczak, prof. KUL

Obszary zainteresowań: paradygmaty ekonomii globalnej, teorie międzynarodowej ekonomii politycznej i teorie makroekonomiczne, handel międzynarodowy, państwa i korporacji transnarodowe.

Bieżące badania: cykle koniunkturalne, teorie makroekonomiczne w praktyce, ceny strategicznych surowców.

Współpraca międzynarodowa: University of Notre Dame (Nanovic Institute for European Affairs), USA, Center of Studies on New Developmentalism, Brazylia i Knowledge Globalization Institute, USA.

e-mail: dariusz.staszczak@kul.pl

 

Wystąpienie dr hab. Dariusza Staszczaka, prof. KUL
podczas konferencji w Sao Paulo w Brazylii (26.07.2019)

 

dr Judyta Przyłuska-Schmitt

(urlop)

e-mail: judyta.przyluska@kul.pl

 

dr Krzysztof Bednarz

(urlop)

e-mail: krzysztof.bednarz@kul.pl

Autor: Dariusz Staszczak
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2020, godz. 14:18 - Joanna Nucińska