Badania dotyczą zagadnień gospodarki globalnej, makroekonomii, handlu międzynarodowego i rynków finansowych. Najważniejsze teoretyczne badania włączają paradygmaty ekonomii globalnej, teorie międzynarodowej ekonomii politycznej i teorie makroekonomiczne. Katedra współpracuje z uniwersytetami i instytucjami naukowymi na całym świecie.

Pracownicy:

Kierownik: dr hab. Dariusz Eligiusz Staszczak, prof. KUL

Obszary zainteresowań: paradygmaty ekonomii globalnej, teorie międzynarodowej ekonomii politycznej i teorie makroekonomiczne, handel międzynarodowy, państwa i korporacji transnarodowe.

Bieżące badania: globalne cykle koniunkturalne, teorie makroekonomiczne w praktyce, ceny strategicznych surowców.

Współpraca międzynarodowa:

  • Center of Studies on New Developmentalism, Brazylia,
  • Instituto Federal do Parana (Parana Federal Institute), Brazylia,
  • University of Pireaus, Grecja,
  • University of Notre Dame (Nanovic Institute for European Affairs), USA,
  • Knowledge Globalization Institute, USA.

e-mail: dariusz.staszczak@kul.pl

 

Wystąpienie kierownika na konferencji w Sao Paulo, Brazylia w dniu 26 lipca 2019 roku

 

dr Judyta Przyłuska-Schmitt

Obszary zainteresowań: alternatywne waluty, współczesne problemy systemu finansowego, ubezpieczenia na życie w Polsce i w Niemczech.

Bieżące badania: krypto waluty

e-mail: judyta.przyluska@kul.pl

 

dr Krzysztof Bednarz

Obszary zainteresowań: rynki kapitałowe, działalność inwestorów.

Bieżące badania: rynki kapitałowe

e-mail: krzysztof.bednarz@kul.pl

Autor: Dariusz Staszczak
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2020, godz. 21:58 - Joanna Nucińska