Katedra Zastosowań Matematyki została powołana w 1997 roku. Stanowi jednostkę organizacyjną Instytutu Ekonomii i Finansów na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Tematyka badawcza, początkowo związana z problemami z zakresu matematyki teoretycznej, została z czasem poszerzona o badania z obszaru ekonomii matematycznej i inżynierii finansowej. W ramach Katedry realizowane były m.in. następujące tematy badawcze: teoria przestrzeni Paprockiego i funkcje specjalne; modelowanie procesów ekonomicznych z czasem ciągłym i dyskretnym; zastosowania układów dynamicznych w teorii aproksymacji; algebraiczne aspekty procesów ekonomicznych; zagadnienie optymalizacji w ekonomii.

 

Wymiernym efektem realizowanych prac naukowo-badawczych pracowników Katedry Zastosowań Matematyki są publikacje z zakresu ekonomii, finansów, matematyki i jej zastosowań.

 

W ramach zadań dydaktycznych pracownicy Katedry prowadzą wykłady i ćwiczenia m.in. z następujących przedmiotów: analiza matematyczna, algebra liniowa, statystyka opisowa, wnioskowanie statystyczne, matematyka finansowa, mikroekonomia.

 

 

Autor: Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2020, godz. 13:48 - Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska