Prowadzimy studia stacjonarne I stopnia (filologia romańska, hispanistyka) oraz II stopnia (filologia romańska).

 
Działalność naukowa pracowników skupia się wokół literaturoznawstwa, językoznawstwa i glottodydaktyki, badania prowadzone są w trzech katedrach:
Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków
Katedra Językoznawstwa Romańskiego

Katedra Kultur i Literatur Romańskich

 

 

Aktywnie uczestniczymy w europejskim programie Erasmus+ który pozwala na zintensyfikowanie wymiany naukowej zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i studentów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi w Belgii (uniwersytet w Louvain-la-Neuve), Francji (uniwersytety: Paris V, Paris VIII, Paris X, Paris XIII, Catholique de l'Ouest, Haute Alsace, Lille, Orléans oraz Institut Catholique d'Etudes Supérieures, Institut Catholique de Toulouse, Groupe Ircom Association Ste Anne, IUT Bourges), Hiszpanii (uniwersytety: Cádiz, Castilla-La Mancha, Granada, Rioja, Murcia, Navarra), Włoszech (uniwersytet w Bergamo). W chwili obecnej liczba miejsc stypendialnych dla studentów pozwala każdemu z nich na wyjazd na studia zagraniczne na co najmniej jeden semestr w ramach programu studiów.

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2019, godz. 21:12 - Edyta Kociubińska