Potencjał naukowo-dydaktyczny

 

5 profesorów, 14 doktorów habilitowanych,

51 pracowników ze stopniem naukowym doktora,

13 katedr rozwijających różne kierunki psychologii,

3 specjalistyczne laboratoria

 

Nasi wykładowcy są nie tylko wybitnymi naukowcami i dydaktykami, lecz także są powszechnie docenianymi praktykami, posiadającymi duże doświadczenie w psychologii klinicznej, psychoterapii i biznesie.

 

Wybitni pracownicy

Instytutu Psychologii KUL

 

Pracownicy naszego Instytutu prof. Piotr Oleś (Przewodniczący KP PAN kadencji 2011-2015), prof. Piotr Francuz, dr hab. Mariola Łaguna (została członkiem Prezydium KP PAN pełniącym funkcję Sekretarza) zostali wybrani do Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk na lata 2015-2018

Prof. Andrzej Sękowski – Wiceprzewodniczący PTP (Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)

Prof. Adam Biela – poseł i senator (1997-2007)

Prof. Zbigniew Zaleski – poseł do Parlamentu Europejskiego (2004-2009 i 2014)

 

Czasopisma naukowe

 

Czasopisma naukowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym wydawane przez Instytut Psychologii KUL:

  • Przegląd Psychologiczny
  • Roczniki Psychologiczne
  • Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration. Journal for Mental Changes

 

Pracownicy Instytutu Psychologii są członkami rad redakcyjnych wielu prestiżowych czasopism polskich i zagranicznych.

 

Osiągnięcia studentów Instytutu Psychologii

 

Kilkanaście nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach na najlepszą pracę magisterską w konkursach (1) na najlepszego studenta RP, (2) psychologii klinicznej, (3) psychologii rehabilitacji, (4) psychologii ekonomicznej, (5) metodologii badań marketingowych.

 

Certyfikaty i uprawnienia

 

Instytut Psychologii KUL decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego posiada wysoką kategorię A. W ramach Wydziału Nauk Społecznych posiada wszystkie uprawnienia w zakresie procedury wnioskowania o tytuł profesora, stopni naukowych doktora habilitowanego, doktora oraz magistra psychologii.

W uznaniu wysokiej jakości kształcenia Instytut Psychologii systematyczne uzyskuje akredytację udzielaną przez Uniwersytecką Komisje Akredytacyjną (UKA) oraz Państwową Komisję Akredytacyjną (PKA).

 

Tradycje w kształceniu psychologii w KUL

 

Pierwszy rektor i założyciel KUL (1918) - ks. dr Idzi Radziszewski - był doktorem psychologii (uzyskał doktorat w Niemczech z psychofizyki) oraz członkiem Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Jedna z pierwszych katedr utworzonych w 1918 roku w KUL była Katedra Psychologii obsadzona przez czterech profesorów. W 1957 roku psychologię wyodrębniono jako specjalizację w ramach studiów magisterskich na Wydziale Filozofii. Absolwenci psychologii KUL stanowią podstawę kadry naukowej wielu uniwersytetów w Polsce.

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2019, godz. 14:13 - Małgorzata Bąk