Studencka Międzyuczelniana Organizacja Kresowiakow

Powstała we wrześniu 1999 roku, a prawną formę stowarzyszenia uzyskała 24 stycznia 2000 roku. Jesteśmy organizacją, która zrzesza młodzież polskiego pochodzenia z różnych krajów byłego ZSRR (i nie tylko), a mianowicie: z Litwy, Białorusi , Ukrainy, Kazachstanu, Uzbekistanu, Mołdawii, Bułgarii, Polski i innych. Czekamy na wszystkich, którzy interesują się sprawami studentów z szeroko pojętych Kresów. Każdy, komu nie są obce losy studentów oraz absolwentów wyższych uczelni RP, może i powinien utrzymywać z nami kontakty.  Stowarzyszenie ma oddziały w Lublinie, Łodzi, Gdańsku, Warszawie, Kaliszu, Częstochowie, Białymstoku, Toruniu, Katowicach, Krakowie i Olsztynie.

Oddzial Lubelski SMOK powstał w 2000 roku. W styczniu 2002 po uzyskaniu poparcia większością głosów Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego SMOK został zarejestrowany jako agenda KUL. Od momentu powstania oddział prowadzi działalność informacyjną, która ma na celu zaznajomienie z Organizacją studentów polonijnych w Lublinie, zapoznanie z ideą towarzyszącą jej powstaniu oraz nabór chętnych do działania w organizacji. Przeważająca większość członków Lubelskiego SMOKu to studenci polskiego pochodzenia z Ukrainy, Litwy, Białorusi, Kazachstanu, Rosji i innych państw byłego ZSRR. Periodycznie organizujemy dla nich różnego rodzaju przedsięwzięcia, mające na celu zintegrowanie młodzieży polonijnej szkół wyższych Lublina (przede wszystkim KUL i UMCS), pomoc w adaptacji w nowych warunkach, ułatwienie poszukiwania nowych znajomości pomocnych w studenckim bycie. Choć przede wszystkim jesteśmy skierowani do młodzieży uniwersyteckiej, staramy się również w miarę możliwości pomóc wszystkim Polakom ze Wschodu.

 

Sekcje SMOK KUL:

 Sekcja pamięci o Polskich Kresach

 

Sekcja zajmuje się kultuwowaniem pamięci o dziejach Narodu Polskiego, który przez wiele wieków zamieszkiwał tereny Kresów Wschodnich. Działa poprzez ożywianie świadomości historycznej o dawnych śladach małej ojczyzny.

 

 

Sekcja pomocy studentom Krajów Wschodnich

 

Członkowie Sekcji niosą pomoc nowym studentom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, którzy przybyli z terenów Kresów Wschodnich. Dzięki swoim działaniom umacniają więzi koleżeńskie między polskimi żakami, a studentami z Krajów Wschodnich.

 

Nasze cele:

• Niesienie pomocy studentom rozpoczynającym naukę w szkołach wyższych RP, ułatwienie psychologicznej i materialnej adaptacji;

• Reprezentowanie i integrowanie studentów polonijnych;

• Udzielanie im porad, pomocy i wsparcia;

• Informowanie o sprawach ich dotyczących, prawach i obowiązkach;

• Organizowanie różnorodnych imprez, kursów i szkoleń zawodowych;

• Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami o podobnych celach działania;

• Współpraca ze środowiskami polonijnymi na terenie krajów byłego ZSRR.

 

Reaktywacja SMOK oddział KUL nastąpiła 15 grudnia 2011 roku. Od tego czasu, poszczególne funkcje w Zarządzie pełnili:

 

15 XII 2011 - 15 XII 2012: prezes Anton Blazheyev, wiceprezes Maryia Bigun, sekretarz Łukasz Pasim, skarbnik Serhiy Pavlovskiy

15 XII 2012 - teraz: prezes Karol Litwin, wiceprezes Dawid Florczak, sekretarz Łukasz Pasim, skarbnik Dominik Zgnilec

Autor: Oleksandr Pavlovskiy
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2013, godz. 22:29 - Łukasz Pasim