Na podstwie § 7 pkt. 2 Regulaminu KNSK Koło składa się z członków zwyczajnych (studentów Wydziału Filozofii) i członków nadzwyczajnych (studentów innych Wydziałów KUL).

 

Organem wykonawczym Koła jest Zarząd (na podstawie  tytułu II Regulaminu KNSK) w składzie:

 

Od 01.10.2016 r.

 

Katarzyna Zbęk - prezes

Ewa Kupla - zastępca prezesa

Anna Jemielniak - sekretarz

Paulina Gębora - skarbnik

 

Członkowie zwyczajni

Natalia Oboz

Przemysław Ryś

Kinga Senczyk

Michał Wach

 

od 01.10.2014 r.

 

1. Grzegorz Śnietka - prezes

2. Ewa Kulpa - zastępca prezesa

3. Paulina Gębora - sekretarz

4. Katarzyna Zbęk - skarbnik

 

 

Członkowie zwyczajni:

 

1. Natalia Oboz

2. Przemysław Ryś

3. Kinga Senczyk

4. Elżbieta Stańczyk

5. Michał Wach

 

 

W latach 2012-2014

 

1. Katarzyna Szczukiewicz - prezes

2. Kornelia Pykosz - zastępca prezesa

3. Grzegorz Śnietka - sekretarz

4. Marlena Wąsik - skarbnik

 

 

Członkowie zwyczajni

  1. Irena Olewska

  2. Anna Mazurek

  3. Ewa Nowak

  4. Łukasz Sarowski

  5. Szymon Kulpa

  6. Ewa Kulpa

  7. Przemysław Ryś

  8. Paulina Gębora
  9. Katarzyna Zbęk
  10. Natalia Oboz

W roku akademickim 2011/2012

 

Agata Nowakowska - prezes

Ewelina Kruczek - wiceprezes

Paulina Dybała - sekretarz

Irena Olewska - skarbnik

 

 

W roku akademickim 2007/2008

 

Michał Serocki - prezes

Anna Bakiera - zastępca prezesa

Przemysław Staroń - kierownik sekcji religioznawczej

Katarzyna Milewska - kierownik sekcji historii sztuki

Marietta Wrona - kierownik sekcji artystycznej

Karolina Grzyb - kierownik sekcji organizacyjnej

Dominika Marczewska - sekretarz

Regina Juźko - skarbnik

Agnieszka Karbownik - rzecznik koła

 

 

Do współpracy zapraszamy gorąco

 wszystkich chętnych!!!

 

 

Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa zrzesza studentów Kulturoznawstwa oraz wszystkie osoby zainteresowane pogłębianiem wiedzy i zainteresowań z zakresu szeroko rozumianej kultury.
Zgodnie z  Regulaminem KNSK (§ 5 ), działalność Koła Naukowego Studentów Kulturoznawstwa skupia się na:
• Pogłębianiu wiedzy członków Koła w zakresie kulturoznawstwa, a zwłaszcza teorii sztuki i teorii religii, poprzez tworzenie sekcji tematycznych wyodrębnionych zgodnie z zapotrzebowaniami i zainteresowaniami ze strony studentów należących do Koła.
• Poszerzeniu i popularyzacji zainteresowań z zakresu szeroko pojętej kultury i zjawisk z nią związanych oraz rozwijaniu umiejętności ich interpretacji.
• Doskonaleniu warsztatu badacza kultury.
• Organizowaniu konferencji naukowych, studenckich sesji, spotkań dyskusyjnych poruszających problemy z zakresu tematycznego wyznaczonego przez członków Koła.
• Udziale w ważnych wydarzeniach kulturalnych, także poza środowiskiem lokalnym.
• Animowaniu działalności kulturalnej i naukowej w środowisku studentów KUL-u poprzez organizowanie wystaw, warsztatów, konkursów, itd.
Przychodzeniu z pomocą kolegom i koleżankom w sprawach dotyczących studiów.

 

 

Autor: Agata Grabowska
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2016, godz. 21:04 - Małgorzata Żak-Kulesza