Koło Starożytnicze Studentów KUL to prężnie działające, młode środowisko studentów i doktorantów zafascynowanych starożytnością. Jest ono interdyscyplinarne i skupia osoby pasjonujące się historią, sztuką, religią, filozofią, socjologią, literaturą, wojskowością starożytnej Grecji, Rzymu, Mezopotamii, Dalekiego Wschodu, Późnego Antyku oraz epoki wczesnochrześcijańskiej. Naszym celem jest organizowanie konferencji, odczytów, zapraszanie gości z uniwersytetów z Polski i nie tylko, realizowanie najróżniejszych projektów czy wyjazdów badawczych.

      Koło zostało zatwierdzone na posiedzeniu Senatu KUL dnia 4 grudnia 2008 roku. Naszym opiekunem naukowym jest dr hab. Maciej Münnich pracujący w Katedrze Historii Starożytnej Instytutu Historii KUL.

       Dotąd KSS KUL nawiązało współpracę z Kołem Naukowym Klasyków KUL, Kołem Archeologów Chrześcijańskich PAT w Krakowie, Kołem Starożytniczym przy MISH UW,  Kołem Naukowym Klasyków UAM, Kołem Naukowym IFK UJ, Studenckim Kołem Miłośników Języków i Kultury Basenu Morza Śródziemnego "Oikumene" UWr.

       Członkowie Koła reprezentowali młode środowisko badawcze KUL na wielu konferencjach międzynarodowych, ogólnopolskich oraz środowiskowych (zob. Konferencje). W 2009 roku nasze Koło naukowe weszło w skład Komitetu organizującego odbywające się co roku Studenckie Konferencje Starożytnicze.

      Obecnie członkowie Koła prezentują swoje zainteresowania w formie referatów, które odbywają się najczęściej co dwa tygodnie. Przygotowujemy również objazdy naukowe (zob.) i nawiązujemy współpracę z wieloma organizacjami (zob.).

 

 

 

Regulamin.doc Regulamin Koła Starożytniczego KUL.doc

Autor: Aleksandra Krauze
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2013, godz. 18:32 - Aleksandra Krauze-Kołodziej