Uniwersytet Otwarty KUL to ciągle nowa, bo działająca trzeci rok, jednostka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, której celem jest dostarczanie najwyższej jakości usług edukacyjnych słuchaczom niezależnie od ich wieku, wykształcenia oraz miejsca zamieszkania i obywatelstwa. Adresatami oferty UO KUL są wszyscy: zarówno osoby dorosłe uczące się, studiujące, pracujące, jak i te, które nie mają obowiązków zawodowych, a także młodzież i dzieci.

Założenia programowe realizowane są poprzez wykłady, warsztaty, kursy i wykłady otwarte, programy tematyczne dla odbiorców z Polski i  z zagranicy, programy na zamówienie firm i instytucji, programy wyjazdowe w Polsce i za granicą (m.in. w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych) oraz przyjazdowe dla Polonii.

Wszyscy słuchacze UO KUL mają okazję do bezpośredniego kontaktu ze światem nauki, bez konieczności zdawania egzaminów wstępnych i legitymowania się odpowiednim wykształceniem.
Dotychczas w Lublinie nie było takiego przedsięwzięcia. W Polsce działa kilka uniwersytetów otwartych, które jednak działają nieco inaczej niż nasz. My nie tworzymy uniwersytetu dziecięcego, ani trzeciego wieku. Dla nas każdy słuchacz jest po prostu żadnym wiedzy i przygody człowiekiem, którego włączamy w nasze zajęcia. Oczywiście, dopasowujemy ofertę do wieku, ale nie czynimy z tego podstawowego kryterium - nie tworzymy też zamkniętych "ekskluzywnych" grup ludzi w podobnym wieku. Sami jesteśmy otwarci, i innych zachęcamy do otwierania się, także na młodszych i starszych. Przede wszystkim zaś zachęcamy do otwartości na wiedzę i nowe wyzwania!

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z różnorodnej oferty naszych zajęć.