Na mocy Zarządzenia nr ROP-0101-20/17 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 21 lutego 2017 r. powstała Pracownia Dokumentacji Wizualnej poprzez połączenie Pracowni Dokumentacji Fotograficznej i Pracowni Chrześcijańskiej Ikonografii Porównawczej.
Cele jakie stawiane są przed Pracownią to kontynuacja poprzedniej działalności. Ponieważ jedynym jej pracownikiem jest starszy referent naukowo – techniczny, fotograf Ireneusz Marciszuk, główne zadania związane są z dokumentacją wizualną prac Instytutu Historii Sztuki KUL, redakcją strony internetowej Instytutu, prowadzeniem profilu Instytutu na facebooku oraz z techniczną obsługą sprzętu elektronicznego wykorzystywanego do zajęć dydaktycznych. W miarę potrzeb Pracownia ma za zadanie służyć pomocą wszystkim katedrom Instytutu w różnorakich działaniach związanych z dokumentacją, przygotowaniem materiału ilustracyjnego do wykładów, wykonywaniem fotografii i dokumentacji dla różnych celów. W przyszłości planowane jest organizowanie wystaw fotograficznych związanych z historią sztuki i ochroną zabytków.

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2017, godz. 18:39 - Ireneusz Marciszuk