Głównym celem projektu jest:

podniesienie do VIII.2018 kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa 78 uczniów/-c (46K/32M) z następujących szkół: III LO w Chełmie, LO w Bełżycach, II LO im. Marii Konopnickiej w Radomiu, III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie, Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku, I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie dzięki realizacji zajęć w obszarze poprawnego argumentowania, krytycznego i samodzielnego myślenia, logiki, heurystyki we współpracy ze szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi.

 

Czas trwania projektu:

01.12.2016 - 31.08.2018.

 

Budżet projektu:

77 325,00 zł, z tego dofinansowanie z UE: 75 005,25 zł.

 

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatów:

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS: 78,

Liczba osób, które zadeklarowały wysoką satysfakcję z udziału w warsztatach: 78.

 

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Liczba osób objętych kursami edukacyjnymi w ramach realizacji trzeciej misji uczelni: 78,

Liczba osób, które ukończyły warsztaty i otrzymały dokument (zaświadczenie/certyfikat) potwierdzający kompetencje/kwalifikacje: 78,

Liczba wydanych zaświadczeń: 78.

 

Grupa docelowa projektu:

78 uczniów/-c (46K/32M) z następujących szkół: III Liceum Ogólnokształcące w Chełmie, LO w Bełżycach, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu, III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie, Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku, I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, z tego:

-12 uczniów/-c (7K/5M) z III Liceum Ogólnokształcące w Chełmie,

-12 uczniów/-c (7K/5M) z LO w Bełżycach,

-12 uczniów/-c (7K/5M) z II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu,

-12 uczniów/-c (7K/5M) z III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu,

- 6 uczniów/-c (4K/2M) z Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks Stanisława Konarskiego we Włodawie,

-12 uczniów/-c (7K/5M) z Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku,

-12 uczniów/-c (7K/5M) z I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.

 

Zadania:

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu filozofii i logiki nieformalnej dla uczniów/-c III LO w Chełmie (XII.16-VIII.18, 2 grupy, 6 osób/grupa),

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu filozofii i logiki nieformalnej dla uczniów/-c LO w Bełżycach (XII.16-VIII.18, 2 grupy, 6 osób/grupa),

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu filozofii i logiki nieformalnej dla uczniów/-c II LO im. Marii Konopnickiej w Radomiu (XII.16-VIII.18, 2 grupy, 6 osób/grupa),

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu filozofii i logiki nieformalnej dla uczniów/-c III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu (XII.16-VIII.18, 2 grupy, 6 osób/grupa),

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu filozofii i logiki nieformalnej dla uczniów/-c Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks Stanisława Konarskiego we Włodawie (XII.16-VIII.18, 1 grupa, 6 osób/grupa),

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu filozofii i logiki nieformalnej dla uczniów/-c Zespołu Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku (XII.16-VIII.18, 2 grupy, 6 osób/grupa),

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu filozofii i logiki nieformalnej dla uczniów/-c I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie(XII.16-VIII.18, 2 grupy, 6 osób/grupa).

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2017, godz. 11:15 - Beata Cybulak