O PROJEKCIE

Głównym celem projektu „Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL - II edycja” jest podniesienie do 31 stycznia 2020 roku oczekiwanych przez pracodawców kompetencji i praktycznych umiejętności oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 167 studentów/tek (122 kobiet/45 mężczyzn) ostatniego roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku edytorstwo oraz II stopnia kierunków: filologia angielska, germańska, polska, romańska, słowiańska, historia oraz historia sztuki WNH KUL.

 

Czas trwania projektu: 01.04.2018 r. - 31.01.2020 r.

 

Budżet projektu: 1 999 986,00 PLN, w tym 1 939 986,42 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich.

 

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

 1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 167 osób, w tym 122 kobiet i 45 mężczyzn.
 2. Liczba studentów, którzy zdobyli doświadczenie zawodowe dzięki stażom wysokiej jakości – 167 osób, w tym 122 kobiet i 45 mężczyzn.
 3. Odsetek studentów, którzy podjęli zatrudnienie lub  kontynuują kształcenie w ciągu 3 miesięcy od zakończenia stażu - 30%.
 4. Liczba studentów, którzy ukończyli staże wysokiej jakości - 167 osób, w tym 121 kobiet i 45 mężczyzn.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

GRUPĘ DOCELOWĄ projektu stanowi 167 studentów/tek (osoby nieaktywne zawodowo) ostatniego roku (rok akademicki 2017/18 i 2018/19) studiów stacjonarnych:

I stopnia kierunku:

 • edytorstwo

II stopnia niżej wymienionych kierunków:

 • filologia angielska,
 • filologia germańska,
 • filologia polska,
 • filologia słowiańska,
 • filologia romańska,
 • historia,
 • historia sztuki. 

 ZADANIA

Do realizacji założonego celu projektu posłuży następujące zadanie:

 

Zadanie 1. STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW: FILOLOGIA ANGIELSKA, GERMAŃSKA, POLSKA, ROMAŃSKA, SŁOWIAŃSKA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, EDYTORSTWO WNH KUL (01.04.2018-31.01.2020) (realizacja 16 tygodniowych staży w wymiarze 480 godzin)

Celem zadania jest rozwój praktycznego kształcenia studentów, którzy podczas staży będą wykonywać zadania związane bezpośrednio z nabytymi w trakcie studiów wiedzą/umiejętnościami.

 

 

 

POWYŻSZE DZIAŁANIA ZOSTANĄ ZREALIZOWANE W TRAKCIE LAT AKADEMICKICH 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

 

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

Autor: Anna Branica
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2018, godz. 12:43 - Anna Branica