Nauka / Zespół Ekspertów KUL / Eksperci / Robert SZWED

O przyczynach wyludniania się terenów Polski Wschodniej

Robert SZWED | 2022-09-30

Dr hab. Robert Szwed w komentarzu dla Radia Lublin nt. przyczyn wyludniania się terenów Polski Wschodniej.

 

Link do komentarza: https://radio.lublin.pl/2022/09/gosc-radia-lublin-dr-hab-robert-szwed/ 

Robert Szwed
Kontakt

robert.szwed@kul.pl