Przejdź na oficjalną stronę czasopisma:

http://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/index

 


 

Rada Naukowa

 

Ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna – Uniwersytetu Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz – Uniwersytet Śląski
Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski  - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Jacek Sobczak –  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
O. Prof. A. Wodka – Papieski Uniwersytet Laterański w Rzymie
S. dr hab. Tereza Obolevich – Uniwersytetu Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Prof. Dr. Markus Vogt – Ludwig-Maximilians-Universität Raum
Tetiana Yablonska – Kijowski Uniwersytet  Narodowy im. Tarasa Szewczenki
Dr Brian Conway – National University of Ireland Maynooth
Doc. dr Alena Krunková  - Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

Komitet Redakcyjny 

dr hab. Bożena Czernecka-Rej
ks. prof. dr hab. Janusz Mariański
dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa
s. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
prof. dr hab. Marek Pawlak
ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL – redaktor naczelny
mgr Robert Kryński – sekretarz redakcji
mgr Katarzyna Drop – redaktor stylistyczny i językowy
dr Małgorzata Sławek-Czochra -  redaktor językowy tekstów w j. angielskim
ks. dr Marek Pytko - redaktor językowy j. angielski

 


 

Adres:

Al. Racławickie 14, p. 34

20-950 Lublin

tel. 81 445 40 34

e-mail: znkul@kul.pl

 

naczelnyznkul@kul.pl – Grzegorz Tylec

redstylznkul@kul.pl – Katarzyna Drop

znkul@kul.pl – Robert Kryński

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2018, godz. 23:32 - Robert Kryński