10 kwietnia o godz. 15:00 w sali 15 w budynku IŚ odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Seminariów Instytutowych.

W programie:

  • dr A. Kramek - Zrównoważony rozwój miast a jakość powietrza
  • mgr R. Kuzioła – Oznaczanie zawartości śladowych ilości wybranych pierwiastków w węglach kopalnych z zastosowaniem technik spektroskopowych

Seminarium ma charakter otwarty, zapraszamy pracowników, studentów oraz
wszystkich zainteresowanych

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2017, godz. 15:20 - Rafał Podleśny