SEKCJA EKUMENIZMU (dawniej: Instytut Ekumeniczny KUL) prowadzi dwuletnie studia licencjackie (do licencjatu kościelnego) oraz  czteroletnie studia doktoranckie z teologii (lata II-IV) w zakresie ekumenizmu

 

Studia w Sekcji

  • umożliwiają poznanie historii ruchu ekumenicznego oraz dziejów i teologicznych podstaw zaangażowania Kościoła katolickiego w działalność ekumeniczną
  • pogłębiają zrozumienie katolickich zasad ekumenizmu
  • obejmują dzieje, podstawy oraz istotne treści teologii prawosławnej oraz głównych nurtów teologii protestanckiej
  • ukazują znaczenie chrześcijańskiego zaangażowania w obliczu współczesnych problemów cywilizacyjnych, kulturowych i społecznych
  • przedstawiają stan i perspektywy podejmowanych na świecie dialogów teologicznych.

 

Ekumenizm duchowy

 

Formacji intelektualnej w Instytucie towarzyszy także zaangażowanie pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów w urzeczywistnianie ekumenizmu duchowego. Z tego powodu ważnym elementem studiów doktoranckich są obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan oraz inne inicjatywy społeczne i duchowe jednoczące chrześcijan dających wspólne świadectwo o Jezusie Chrystusie i głoszących światu Jego Ewangelię.

 

Studenci oraz Doktoranci

 

Studia licencjackie (do licencjatu kościelnego) oraz dawne doktoranckie w Instytucie Ekumenicznym KUL przeznaczone są dla osób posiadających magisterium z teologii, które są zainteresowane pogłębianiem nauki Kościoła katolickiego w obszarze ekumenizmu, chcą na poziomie naukowym, duchowym i praktycznym angażować się w dzieło pojednania chrześcijan oraz pragną zdobyć wiedzę niezbędną do wspólnego chrześcijańskiego zaangażowania w świecie.

 

Otwartość

 

Studia w Instytucie otwarte są dla osób należących do różnych Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich. Przez zdobywanie wiedzy oraz doświadczenie wspólnoty i modlitwy pracownicy oraz doktoranci Instytutu chcą przyczyniać się do pogłębiania wzajemnego zrozumienia i pojednania między chrześcijanami.

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2019, godz. 12:19 - Przemysław Kantyka