Zgodnie z wytycznymi procesu Bolońskiego w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania  prowadzone są studia stacjonarne licencjackie i magisterskie.

Studia I stopnia obejmują sześć semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata. Po ogólnym wprowadzeniu w problematykę komunikowania i mediów od piątego semestru rozpoczyna się kształcenie w wybranych przez Studentów specjalnościach:

Media audiowizualne: radio – telewizja

Przedmioty: praca prezentera radiowego, radio internetowe – tworzenie podcastów, reżyseria filmowo-telewizyjna, praca prezentera telewizyjnego, warsztaty telewizyjno-filmowe montaż i nagrania

PR – reklama - komunikacja marketingowa

Przedmioty: dyskurs publiczny, PR w erze social i mobile media, reklama: język, tworzenie – strategia komunikatu perswazyjnego, rzecznik prasowy: jego rola i technika działania, warsztaty PR

Nowe media - prasa – edytorstwo

Przedmioty: agencje prasowe i praca z serwisem informacyjnym, sztuka prowadzenia wywiadów, rozmów redakcyjnych, dyskusji, warsztaty prasowe, dziennikarstwo w nowych mediach

Research dziennikarski i kultura medialna

Przedmioty: dziennikarstwo podróżnicze, wydarzenia artystyczne w mediach, kultura zarządzania mediami, research dziennikarski w praktyce, strategie oporu w nowych mediach, fotografia w pracy dziennikarza [zobacz wszystkie przedmioty na specjalnościach

Uzupełnieniem studiów I stopnia są praktyki studenckie, które Studenci Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania odbywają w mediach lokalnych i ogólnopolskich.

Studia II stopnia obejmują cztery semestry i kończą się obroną pracy magisterskiej, a absolwent uzyskuje tytuł magistra dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Podczas studiów magisterskich zajęcia teoretyczne uzupełnia bogaty wachlarz warsztatów medialnych

szkolax2

Studia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz prowadzone w Instytucie specjalności przygotowują do pracy w zawodach: dziennikarz prasowy, radiowy lub telewizyjny, redaktor portali internetowych, researcher dziennikarski, specjalista ds. promocji, specjalista ds. marketingu, rzecznik prasowy, organizator imprez – Event Manager, konferansjer, realizator i reżyser dźwięku, operator kamery, fotoreporter.

Obecnie na studiach I  i II stopnia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej kształci się 250 studentów z Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji oraz z wymian międzynarodowych (Hiszpania, Chiny). Zajęcia odbywają się w języku polskim i angielskim ze względu na specyfikę pracy dziennikarza.

 

 

 

 

 

Autor: Alena Vilcheuskaya
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2019, godz. 08:26 - Małgorzata Sławek-Czochra