Dyscypliny nauk technicznych w Polsce:

architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektronika, elektrotechnika, geodezja i kartografia, górnictwo, informatyka, inżynieria chemiczna, mechanika, metalurgia, mechatronika, technologia chemiczna, telekomunikacja, transport, włókiennictwo

 

oraz inżynieria środowiska i inżynieria materiałowa.

 

 

Inżynieria Środowiska to studia o charakterze technicznym i techniczno-przyrodniczym.

Obejmują swym zakresem budownictwo, rolnictwo, przemysł, unieszkodliwianie ścieków i odpadów, melioracje, zaopatrzenie w wodę, ogrzewnictwo
i klimatyzację, ochronę wód, gleby i powietrza, monitoring i ochronę środowiska, gazownictwo, chłodnictwo, energetykę.

 

Problematyka inżynierska w zakresie:

- ochrony środowiska,

- racjonalnego wykorzystania zasobów środowiskowych,

- rekultywacji terenów zdegradowanych (wody, gleby),

- unieszkodliwiania odpadów, recyklingu,

- energetyki odnawialnej.

 

 

Inżynieria Materiałowa to studia o charakterze technicznym.

Obejmują swym zakresem opracowanie nowych materiałów dających możliwość rozwoju nowych technologii z dziedziny budownictwa, inżynierii chemicznej, nuklearnej, aeronautyki, agro-inżynierii, czy też inżynierii mechanicznej, biomedycznej lub elektrycznej.

 

Problematyka inżynierska w zakresie:

- kształtowania właściwości materiałów przez zamianę ich struktury,

- możliwości tworzenia nowych produktów na bazie materiałów kompozytowych, nanomateriałów czy biomateriałów.

 

 

Zapraszamy!

 

 

 

Wydawać by się więc mogło, że studia to strata czasu, przecież można nauczyć się samemu.

Jednak iść na studia to o wiele więcej:
1. Studia uczą jak się uczyć
Studia kształtują aparat pojęciowy, zmuszają do korzystania z rozmaitych źródeł i narzędzi. Dają umiejętności poznawania i oceny treści, poszukiwania informacji, prowadzenia dyskusji, występowania na forum publicznym, organizacji swojej pracy, projektowania i prowadzenia badań.

2. Studia dostarczają ciekawego i twórczego otoczenia

Im wyższe osiągniecia placówki akademickiej, poziom merytoryczny studentów oraz ich sukcesy poza dydaktyczne, tym większa w tym wartość dla studenta. Warto studiować tam, gdzie studiują i uczą ludzie o podobnych do Twoich ambicjach, celach i systemach wartości. Możesz zbudować wokół siebie sieć kontaktów, którą wykorzystasz później w swoim życiu zawodowym.

3. Studia rozwijają społecznie
Studia to dla wielu jedno z najwspanialszych doświadczeń życiowych. Najbardziej wartościowe i  trwałe przyjaźnie rodzą się często właśnie
w studenckim środowisku, pośród ludzi, z którymi razem się uczysz, tworzysz
i wypoczywasz, ponadto masz dostęp do coraz to nowego grona osób.

4. Studia legitymizują w świetle przepisów
Dowód osiągnięcia wyższego wykształcenia jest podstawą do kariery
w zawodach ważnych dla życia społecznego, administracji, gospodarki czy medycyny. Jeśli planujesz karierę tam, gdzie regulują ją odpowiednie przepisy
i ustawy, nie odniesiesz sukcesu bez odpowiedniego dyplomu.

5. Studia odróżniają cię od tych, którzy nie studiowali
Zawsze warto się odróżniać.

 

Autor: Rafał Kuzioła
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2018, godz. 09:11 - Adam Garbacz