Dyscypliny nauk technicznych w Polsce:

architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektronika, elektrotechnika, geodezja i kartografia, górnictwo, informatyka, inżynieria chemiczna, mechanika, metalurgia, mechatronika, technologia chemiczna, telekomunikacja, transport, włókiennictwo, inżynieria materiałowa

 

oraz inżynieria środowiska.

 

 

Inżynieria Środowiska to studia o charakterze technicznym i techniczno-przyrodniczym.

Obejmują swym zakresem budownictwo, rolnictwo, przemysł, unieszkodliwianie ścieków i odpadów, melioracje, zaopatrzenie w wodę, ogrzewnictwo
i klimatyzację, ochronę wód, gleby i powietrza, monitoring i ochronę środowiska, gazownictwo, chłodnictwo, energetykę.

 

Problematyka inżynierska w zakresie:

- ochrony środowiska,

- racjonalnego wykorzystania zasobów środowiskowych,

- rekultywacji terenów zdegradowanych (wody, gleby),

- unieszkodliwiania odpadów, recyklingu,

- energetyki odnawialnej.

 

 

Zapraszamy!

 

 

 

Wydawać by się więc mogło, że studia to strata czasu, przecież można nauczyć się samemu.

Jednak iść na studia to o wiele więcej:
1. Studia uczą jak się uczyć
Studia kształtują aparat pojęciowy, zmuszają do korzystania z rozmaitych źródeł i narzędzi. Dają umiejętności poznawania i oceny treści, poszukiwania informacji, prowadzenia dyskusji, występowania na forum publicznym, organizacji swojej pracy, projektowania i prowadzenia badań.

2. Studia dostarczają ciekawego i twórczego otoczenia

Im wyższe osiągniecia placówki akademickiej, poziom merytoryczny studentów oraz ich sukcesy poza dydaktyczne, tym większa w tym wartość dla studenta. Warto studiować tam, gdzie studiują i uczą ludzie o podobnych do Twoich ambicjach, celach i systemach wartości. Możesz zbudować wokół siebie sieć kontaktów, którą wykorzystasz później w swoim życiu zawodowym.

3. Studia rozwijają społecznie
Studia to dla wielu jedno z najwspanialszych doświadczeń życiowych. Najbardziej wartościowe i  trwałe przyjaźnie rodzą się często właśnie
w studenckim środowisku, pośród ludzi, z którymi razem się uczysz, tworzysz
i wypoczywasz, ponadto masz dostęp do coraz to nowego grona osób.

4. Studia legitymizują w świetle przepisów
Dowód osiągnięcia wyższego wykształcenia jest podstawą do kariery
w zawodach ważnych dla życia społecznego, administracji, gospodarki czy medycyny. Jeśli planujesz karierę tam, gdzie regulują ją odpowiednie przepisy
i ustawy, nie odniesiesz sukcesu bez odpowiedniego dyplomu.

5. Studia odróżniają cię od tych, którzy nie studiowali
Zawsze warto się odróżniać.

 

Autor: Rafał Kuzioła
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2019, godz. 10:54 - Adam Garbacz