STRONY DLA KANDYDATÓW →

SERWIS REKRUTACYJNY

 

 

studia stacjonarne licencjackie (studia I stopnia):

 

 

FILOLOGIA POLSKA

 

EDYTORSTWO

 

 

 

studia stacjonarne magisterskie (studia II stopnia):

 

 

FILOLOGIA POLSKA

 

HUMANISTYKA CYFROWA

 

 

 

 

Autor: Agata Poręba
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2020, godz. 14:16 - Magdalena Grela-Tokarczyk