Specjalizujący się w archiwistyce kościelnej podejmują dodatkowe studia (poza historią Kościoła bądź patrologią) w wymiarze 5 semestrów (oprócz tego 160 godzin praktyki I i II stopnia). Program zajęć (m. in. ustrój i organizacja Kościoła, historia administracji państwowej i kościelnej, dzieje archiwów diecezjalnych i zakonnych, archiwum watykańskie, metodyka opracowywania akt i dokumentacji pozaaktowej, prawo archiwalne, archiwum zakładowe, komputeryzacja archiwów, archiwa wschodnie, itp.) daje uczestnikom wszechstronne (z odpowiednim certyfikatem) przygotowanie do pracy w archiwach i kompetentne, według współczesnych wymogów, organizowanie i zarządzanie takimi instytucjami.

Powrót

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2016, godz. 18:59 - Ewa Zięba