Sekcja Ekumenizmu KUL

zaprasza na

konferencję on-line

z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

O synodalności ekumenicznie

wtorek, 18 stycznia 2022

godz. 9.30-12.10

 

Link do konferencji

W razie trudności w połączeniu bieżące informacje będą się znajdować na stronie głównej KUL.


 

PROGRAM:

moderowanie konferencji: prof. dr hab. Piotr Kopiec, Sekcja Ekumenizmu KUL


  9.30-9.35
otwarcie konferencji
                    ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka, Dziekan Wydziału Teologii KUL


  9.35-9.50
 Synodalność według nauczania Kościoła katolickiego        
                    ks. dr hab. Sławomir Pawłowski SAC, prof. KUL, Kierownik Sekcji Ekumenizmu KUL

 

  9.50-10.10 Niemiecka droga synodalna  
                     ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

 

10.10-10.30 Synodalność w prawosławiu 
                     ks. dr Włodzimierz Misijuk Uniwersytet w Białymstoku

 

10.30-10.50 Synodalność w luteranizmie  
                     ks. dr Grzegorz Giemza, Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej

 

10.50-11.00 przerwa

                              

11.00-11.20 Zasada konferencyjności w metodyzmie       
                     bp dr Edward Puślecki, Honorowy Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP

 

11.20-12.00 Z serca synodu. Doświadczenie  pracy w watykańskim zespole synodalnym ds. duchowości           
                     Mario Cappello, Anna Cappello, Instytut Ewangelizacji Świata „Misja ICPE”, Malta
                     (wykład tłumaczony z j. ang.)


12.00-12.15
odpowiedzi na pytania, dyskusja, dopowiedzenia, zakończenie        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2022, godz. 10:11 - Ewa Zięba