Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozróżnia w tej kwestii tzw. „ghostwriting” oraz „guest authorship”:

  • Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
  • Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Wykrycie powyższych nadużyć spowoduje odmowę publikacji złożonych tekstów, a o zaistniałym przypadku będą powiadamiane instytucje zatrudniające autorów.

 

Autor, w przypadku korzystania z dotacji na prowadzone badania, składa deklarację, że artykuł powstał w ramach projektu badawczego finansowanego przez określoną instytucję lub stowarzyszenie.

 

Autorzy składają w Redakcji stosowne oświadczenie (pobierz plik).

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2016, godz. 23:06 - Małgorzata Gruchoła