Obecność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli ma długą tradycję. Miasto, które powstało w 1937 roku w ramach wielkich inwestycji Centralnego Okręgu Przemysłowego, ciężko doświadczane w okresie totalitaryzmu komunistycznego, przez całe dekady było ośrodkiem robotniczym, który wytrwale opierał się ateizacji narzucanej przez władzę komunistyczną. W tych warunkach w 1977 roku z inicjatywy ks. Edwarda Frankowskiego, późniejszego kapelana NSZZ „Solidarność”, a w kolejnych latach biskupa pomocniczego diecezji przemyskiej i diecezji sandomierskiej, rozpoczęły się w Stalowej Woli pierwsze wykłady w ramach „Studium o rodzinie” prowadzone przez profesorów KUL. W 1981 roku za zgodą biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka i rektora KUL o. prof. Alberta Krąpca zainicjowano przygotowania do budowy Filii KUL w Stalowej Woli. Na skutek przeszkód związanych zwprowadzeniem stanu wojennego wykłady uniwersyteckie prowadzono najpierw w ramach diecezjalnego Instytutu Wyższej Kultury Religijnej, a od 1989 roku, dzięki wsparciu wielu lokalnych przedsiębiorstw, w tym Huty Stalowa Wola i Elektrowni Stalowa Wola, Fundacji Uniwersyteckiej, a także licznego grona ofiarodawców indywidualnych, kolejno w Punkcie Konsultacyjnym KUL w Stalowej Woli, Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli, Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli i Wydziale Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli.

inauguracja_19902 inauguracja_19901 inauguracja_19903  

     Wszyscy absolwenci studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych filii KUL w Stalowej Woli to grupa obejmująca już niemal 20 tys. osób. Służą oni swoją wiedzą i kompetencjami społeczności lokalnej, zajmując m.in. najwyższe urzędy w mieście Stalowa Wola, stanowiska dyrektorskie w przemyśle i instytucjach finansowych. To także rzesza pedagogów, ekonomistów, prawników i inżynierów pracujących dla instytucji i przedsiębiorstw regionu.

inauguracja_1993 dsc04069 DSC07737 DSC04573 DSC07714  DSC_9822

     Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli, wpisując się w misję i strategię rozwoju Uniwersytetu, chce służyć Bogu i Ojczyźnie, łączyć wiarę i rozum, prawdę i miłość, tradycję i rozwój, otwartość i wartości, a przez to zachować własną tożsamość i wyróżniać w mieście i regionie. Katolickość Wydziału oznacza także nacisk na jego umiędzynarodowienie w obszarze badań i dydaktyki. Szczególną rolę we wspieraniu misji Wydziału odgrywa biskup miejsca – ordynariusz diecezji sandomierskiej.

     Prowadzenie przez Wydział badań naukowych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych wyraża dziedzictwo przemysłowe miasta Stalowa Wola oraz zaangażowanie katolickiego Uniwersytetu w zrozumienie i przekształcanie świata, inspirowane wolą służby Prawdzie, a przez to służby człowiekowi. Z tego powodu kładzie się nacisk na wysoką jakość prowadzonych badań i kształcenia. Wydział chce proponować nowe kierunki studiów odpowiadające zarówno tradycji miasta i tradycji własnej Uniwersytetu, jak i wychodzące naprzeciw zmieniającym się aspiracjom kandydatów na studia i studentów, potrzebom społecznym oraz wymaganiom rynku pracy.

     Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli, prowadząc badania naukowe i kształcąc studentów w ramach dyscyplin sklasyfikowanych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, będąc jednocześnie w rozumieniu prawa filią Uczelni, chce umożliwić wydziałom i instytutom zlokalizowanym w siedzibie KUL wykorzystanie rozbudowanej bazy dydaktycznej w Stalowej Woli i prowadzenie przez nie kierunków studiów w ramach innych dyscyplin niż inżynieryjno-techniczne. Absolwenci kierunków nieinżynierskich staną się istotnym wsparciem personalnym dla lokalnych instytucji i przedsiębiorstw w obszarze zarządzania, komunikacji, językoznawstwa, obsługi rachunkowej i kadrowej, wychowania, opieki i ochrony zdrowia, natomiast wydziały i instytuty decydujące się na prowadzenie dydaktyki w Stalowej Woli przyczynią się do wzmocnienia własnych zasobów kadrowych i rozszerzania pola misyjnego oddziaływania Uniwersytetu.

DSC05614DJI_0006DJI_0978DJI_0995DJI_0001

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2020, godz. 15:35 - Małgorzata Wolak