Instytut Pedagogiki WZPiNoS KUL w Stalowej Woli był współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, która odbyła się w dniach 11-12 listopada b.r. w Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. V. Hnatiuka w Tarnopolu (Ukraina). Obrady na temat aktualnych problemów filologii angielskiej oraz germańsko-romańskiej w kontekstach edukacyjnych i społeczno-kulturowych zgromadziły specjalistów z Ukrainy, Polski, Niemiec, Kanady, a także przedstawicieli wydawnictw Oxford University Press i Cambridge University. W drugiej już konferencji poświęconej tematyce filologiczno-pedagogicznej uczestniczyli oprócz nauczycieli akademickich, również nauczyciele szkół z różnych regionów Ukrainy. Koordynatorem współpracy między naszymi uniwersytetami jest prof. Lilia Morska – autorka podręczników do nauki języka angielskiego używanych w ukraińskim systemie szkolnym i akademickim.

 

Sympozjum było okazją do wspólnych rozmów reprezentującego Instytut Pedagogiki WZPiNoS KUL jego dyrektora ks. prof. Romana B. Sieronia z rektorem tarnopolskiego NUPVH prof. Vołodymyrem Kravcem, pierwszym prorektorem prof. Hryhorijem Tereszczukiem oraz dziekanem Wydziału Języków Obcych dr. hab. Mykołą Kebało (fotorelacja). Poruszono kwestie ożywienia współpracy naukowej, dydaktycznej, wydawniczej między naszymi zaprzyjaźnionymi już uczelniami m.in. w zakresie poszerzenia gremium recenzentów obcojęzycznych prac naukowych.

 

Dyrektor Instytutu Pedagogiki Wydziału KUL w Stalowej Woli złożył również wizytę w Narodowym Uniwersytecie Medycznym im. I. Horbaczewskiego w Tarnopolu. W czasie spotkania z dziekan Wydziału Pielęgniarskiego NUMIH dr Switłaną Jastremską omówiono przyszłą współpracę w zakresie planowanego otwarcia w WZPiNoS KUL w Stalowej Woli kierunku pielęgniarstwo. Podczas spotkania partnerzy ukraińscy zademonstrowali nowoczesne sale ćwiczeń i praktyk pielęgniarsko-medycznych (z najnowszym sprzętem z Polski) oraz osiągnięcia kadry naukowo-dydaktycznej, która odbyła staże w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

 

Więcej [+]

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2016, godz. 22:43 - Rafał Podleśny