Najpierw zaległości (z poprzedniej wyprawy w 2011 roku zostało nam w kasie

109,79 zł  (tj. 3,54 zł na uczestnika).

Mniemam, że spotkamy się przy planowaniu nowej wyprawy przy przysłowiowej kawie i ciastku...

 

ROBOCZY PLAN

 

OBJAZD NAUKOWY PO UKRAINIE

STUDENTÓW HISTORII KUL


termin do ustalenia w okolicach długiego weekendu

27 IV (piątek) – 6 V (niedziela) 2012 r.

 

lub po długim weekendzie

od 7 V 2012

 

 

Trasa:

zwykłym (punkty orientacyjne)

pogrubionym (miejsca do zwiedzenia)

z prawej (miejsca do zobaczenia, gdy będzie na to czas)

 

Lublin - przejście Hrebenne

Krechów (monaster)

Żółkiew (zamek Zółkiewskich *, kościół św. Wawrzyńca z kryptą Żółkiewskich **, miasto **)

Lwów (cmentarz Łyczakowski *****, zamek * i góra zamkowa /panorama miasta/;zwiedzanie Starego Miasta *****)

nocleg (najlepiej pensjonat w mieście !?, by była szansa na „Lviv by night”)

Lwów (cd. zwiedzania Lwowa: zwiedzanie Starego Miasta ***** ew. skansen ???)

Stare Sioło (zamek **)

Piatniczany (stanica **)

Świrz (zamek *)

Brzeżany (nocleg – kwatery prywatne)

Brzeżany (zwiedzanie miasta *, zamek **)

Podhajce (kościół *, kirkut *** i synagoga)

Zarwanica (sanktuarium unickie ***)

Buczacz (ratusz 1761-1763 **; zamek XIV **)

odbicie Podzameczek (zamek ***)

Jazłowiec (zamek ** = klasztor sióstr niepokalanek /nocleg/)

Nowosiłka (Baszta Wołodyjowskiego, pomnik poległych za wolność Ukrainy)

Wysuczka (zamek *) przed Borszczowem

Krzywcze (zamek *) ewent. b. wątpliwe - jaskinia kryształowa****

odbicie Kudryńce (zamek ***)

Okopy Św. Trójcy (umocnienia *)

Żwaniec (bunkier i zamek *, przystanek - mozaika)

Kamieniec Podolski (nocleg – paulini)

Kamieniec Podolski (zwiedzanie miasta **** i zamku *****)

Żwaniec (zamek) **

Chocim (zamek *****) i Braga (widok zamku zza rzeki Dniestr)

Kamieniec Podolski (nocleg – paulini)

Kamieniec Podolski

ewent. Bakota (skalny monaster ***) nad Dniestrem

odbicie Bar (zamek) Letyczów (zamek *, kościół)

odbicie Międzybóż (zamek ***)

odbicie Sutkowce (cerkiew obronna ***, zamek *)

Kamieniec Podolski (zwiedzanie miasta **** - nocleg – paulini)

Kamieniec Podolski

Orynin

ewent. odbicie Czarnokozińce (zamek **)

Skała Podolska (zamek ***)

ewent. odbicie Sidorów (zamek **)

Czortków (przy moście pomnik czołgu T34-75 nr 101 !!!, zamek *, dwie drewniane cerkwie ***)

odbicie Podgórzany k. Trembowli (monaster na stromym zboczu rzeki Seret)

Trembowla (zamek ***, kościół)

ewent. odbicie Mikulińce (zamek *, kościół **)

Tarnopol (nocleg w parafii)

 

WERSJA A (KRÓTSZA – 8 DNIOWA)

odbicie Zbaraż (zamek **)

odbicie ew. Wiśniowiec (zamek Zbaraskich-Wiśniowieckich **)

i do Polski via Złoczów (zamek) *** i ew. Podhorce-Olesko-Żółkiew

 

 

WERSJA B (DŁUŻSZA – 9 DNIOWA)

8.

Zbaraż (zamek) **

ew. Wiśniowiec (zamek Zbaraskich-Wiśniowieckich) **

Krzemieniec (zwiedzanie miasta /dom J. Słowackiego, Liceum/ i zamku ** - nocleg – kwatery prywatne)

ew. Poczajów (ławra)*****

Krzemieniec

Dubno (zamek) ** - fort Tarktaniv

 

ew. Poczajów (ławra)*****

Brody (kirkut**, zamek *)

Podhorce (monaster * i pałac Koniecpolskich ***)

pomnik Armii Konnej S. Budionnego

Olesko (zamek Daniłłowiczów i Sobieskich ***)

Żółkiew (kościół św. Wawrzyńca z kryptą Żółkiewskich ** /otwarty gdy msza np. o 18.00/)

przejście Hrebenne - Zamość – Lublin 

Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2011, godz. 13:09 - Dariusz Prucnal