Katedra Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii KUL oraz Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Lublinie we współpracy z Instytutem Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego i Instytutem Psychologii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego w dniu 15 czerwca 2013 roku organizuje Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową zatytułowaną: "Oblicza starości we współczesnym świecie". W ramach obrad będzie możliwość podzielenia się refleksjami teoretycznymi oraz wynikami badań empirycznych prowadzonych w obszarze szeroko pojętej problematyki starości. Niniejsze zaproszenie kierowane jest przede wszystkim do psychologów, pedagogów, socjologów, filozofów, teologów, kulturoznawców, a także do przedstawicieli środowiska medycznego. Wyrażamy przekonanie, iż twórcza dyskusja i wymiana poglądów przez badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe pozwoli na pogłębione i bardziej usystematyzowane przyjrzenie się różnorodnym obliczom współczesnej starości.

 

www.konferencja-starosc.pl

 

20 lutego 2013

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2013, godz. 07:59 - Agata Błachnio